SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Đánh giá giữa kỳ đề tài: “Tác động những hiệp định thương mại tự do đối với thành phố Cần Thơ và giải pháp ứng phó”
Sáng ngày 12/9/2018, Sở KH&CN TP. Cần Thơ thành lập hội đồng đánh giá giữa kỳ đề tài: “Tác động những hiệp định thương mại tự do đối với thành phố Cần Thơ và giải pháp ứng phó”. Đề tài do ThS. Phạm Bình An và TS. Dương Như Hùng đồng chủ nhiệm, Viện Kinh tế - Xã hội TP. Cần Thơ là cơ quan chủ trì.

Hội đồng đánh giá đề tài

Mục tiêu hướng đến của đề tài nhằm phân tích các nhân tố tác động chủ yếu đến kinh tế Cần Thơ từ các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết và tham gia; đánh giá tác động của những Hiệp định thương mại tự do đối với kinh tế và một số sản phẩm chủ lực của Cần Thơ, bao gồm lúa gao, thủy sản, trái cây và một số ngành/sản phẩm khác như may mặc và da giày; đề xuất các nhóm giải pháp và nội dung cần chuẩn bị cho các doanh nghiệp, chính quyền và các tổ chức liên quan để khai thác tốt nhất cơ hội và đối phó với thách thức phát sinh từ các Hiệp định thương mại tự do.

Sau thời gian triển khai thực hiện, Ban chủ nhiệm đề tài đã hoàn thành 3 chuyên đề báo cáo khoa học về Tổng quan về các FTA mà Việt Nam đã tham gia, ký kết và tác động đến Việt Nam; Đặc điểm kinh tế và quá trình hội nhập của Cần Thơ giai đoạn 2005 – 2015; Tổng quan về các nhân tố FTA có khả năng tác động đến kinh tế Cần Thơ.

Ban chủ nhiệm đề tài

Sở KH&CN Cần Thơ (ntbtra)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ