SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38 (Từ ngày 17/09/2018 đến ngày 21/09/2018)
Tuần 38

Ngày

Nội dung công việc

Thứ hai

17/09/2018

- 7h30: dự Lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực, lãnh đạo quản lý Tại Phú Yên (PGĐ Hoài Phương) (Từ 16.9 - 20.9)

- 7h, dự diễn tập khu vực phòng thủ TPCT tại BCH Quân sự TP (PGĐ Hoàng Phương, Đ/c Đạt – PCVP) (từ ngày 17.9 – 18.9)

- 14h0: dự Hội nghị công bố "Quy hoạch phát triển y tế TPCT đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030" tại HT Sở Y tế (Phòng Kế hoạch - Tài chính)

Thứ ba

18/09/2018

- 7h30: Tham gia đoàn CCHC của thành phố tại Bảo hiểm xã hội thành phố (PGĐ An)

- 8h: Tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường tại Nhà khách Tây Nam (VP, P.QLCN&TTCN)

Thứ tư

19/09/2018

- 13h30: dự buổi làm việc, giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát về xây dựng và thực hiện đề án vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn TPCT tại HT HĐND (PGĐ An)

- 14h, họp trực tuyến nghe báo cáo tiến độ hoàn thành Dự án Nhà máy xử lý rác sinh hoạt tại huyện Thới Lai; tiến độ triển khai phân loại rác tại nguồn tại phòng họp trực tuyến VP UBND TP (BGĐ)!

Thứ năm

20/09/2018

- 8h, họp báo sự kiện Trình diễn và kết nối cung cầu công nghệ quốc tế năm 2018 tại Bộ KH&CN, Hà Nội (PGĐ Hoàng Phương)

- 7h, dự diễn tập khu vực phòng thủ TPCT tại BCH Quân sự TP (Đ/c Đạt – PCVP) (Cả ngày)

Thứ sáu

21/09/2018

- 7h, dự diễn tập khu vực phòng thủ TPCT tại BCH Quân sự TP (PGĐ Hoàng Phương, Đ/c Đạt – PCVP) (Cả ngày)

Lịch trực CQ

Thứ 2: VP  Sở – Thứ 3: Chi cục TDC – Thứ 4: VP Sở – Thứ 5: Chi cục TDC – Thứ 6: VP Sở

Ghi chú: Đề nghị các đơn vị cử cán bộ trực cơ quan đầy đủ, nghiêm túc đúng thời gian quy định

(Lịch này thay cho thư mời)

văn phòng Sở
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ