SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Khảo sát tiềm lực KH&CN tại một số đơn vị của Bộ Quốc Phòng
Từ ngày 14-15/9/2018, Tổ công tác trong Chương trình phối hợp hoạt động KH&CN của Bộ KH&CN và Bộ KH&CN đã tiến hành khảo sát tiềm lực KH&CN tại Học viện Lục quân (Đà Lạt, Lâm Đồng); Trường Sỹ quan Thông tin/Binh chủng Thông tin liên lạc; Chi nhánh Ven biển/Trung tâm Nhiệt đới Việt –Nga (Nha Trang, Khánh Hòa)

Nắm bắt thông tin theo nhu cầu thực tiễn

Thực hiện Kế hoạch chương trình phối hợp hoạt động KH&CN giữa Bộ Khoa học và Công nghệ với Bộ Quốc phòng giai đoạn 5 năm 2016 -2020, các đơn vị của hai Bộ đã phối hợp chặt chẽ và triển khai có hiệu quả chương trình phối hợp, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, hoạt động phối hợp hoạt động KH&CN ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu. Có được những kết quả trên có phần đóng góp không nhỏ của công tác khảo sát, nắm bắt thông tin về tiềm lực KH&CN, nhu cầu thực tiễn của các đơn vị trong Quân đội.  

Ngày 01 tháng 7 năm 2016, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng đã phê duyệt kế hoạch số 1189/KH-KHQS về việc khảo sát một số đơn vị trong Bộ Quốc phòng thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động KH&CN giữa hai Bộ đến năm 2020, triển khai kế hoạch, tổ công tác hai Bộ đã tiến hành khảo sát hàng chục cơ sở nghiên cứu, sản xuất, đơn vị của Bộ Quốc phòng, qua đó đã đề xuất đưa vào kế hoạch hàng năm nhiều nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, cấp Bộ giải quyết các nhu cầu thực tiễn huấn luyện, chiến đấu. 

Tiếp tục thực hiện kế hoạch trên, vừa qua,  tổ công tác hai Bộ đã tiến hành khảo sát tại một số đơn vị khu vực miền Trung, Tây Nguyên nhằm tìm hiểu về năng lực, tiềm lực KH&CN của các đơn vị và nắm bắt các vướng mắc khó khăn trong quá trình triển khai các hoạt động KH&CN liên quan cũng như lắng nghe các đề xuất, kiến nghị của đơn vị để nâng cao hiệu quả hoạt động KH&CN. 

Tại Học viện Lục Quân, Thiếu tướng, PGS-TS Hoàng Văn Minh, Giám đốc Học viện cho biết, Học viện hiện là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành quân đội nói riêng và đất nước nói chung. Cùng  với  sự  phát triển  của  đất  nước, mỗi cán bộ, giảng viên Học viện Lục quân Đà Lạt  vẫn  đang  ngày đêm  phấn  đấu,  hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  giáo  dục  -  đào  tạo và  nghiên  cứu  khoa học,  xứng  đáng  với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân.

Tại Trường Sỹ quan Thông tin/Binh chủng Thông tin liên lạc

Thiếu tướng Hoàng Văn Minh khẳng định, công tác nghiên cứu khoa học nói chung và khoa học quân sự nói riêng có vị trí, vai trò hết sức quan trọng để đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Phát triển và ứng dụng KH&CN là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong quá trình tiếp cận Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đồng thời là một trong những động lực quan trọng để phát triển KT-XH và bảo vệ Tổ quốc.

 

Bên cạnh những mặt đạt được, Thiếu tướng cũng chỉ ra, trong công tác KH&CN vẫn còn những khó khăn nhất định do cơ sở vật chất chưa được đồng bộ, nguồn nhân lực thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học còn hạn chế…. Thông qua buổi làm việc ngày hôm nay, đồng chí kiến nghị với Đoàn công tác tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, chỉ đạo sâu sát hơn nữa trong công tác KH&CN để có thể áp dụng KH&CN tiên tiến vào lĩnh vực khoa học quân sự... 

Tại Trường Sỹ quan Thông tin (Binh chủng Thông tin Liên lạc), Đại tá, TS Nguyễn Như Thắng, Phó Hiệu trưởng nhà trường cũng khẳng định, tiềm lực KH&CN, năng lực KH&CN là các yếu tố quan trọng quyết định đến kết quả, chất lượng hoạt động KH&CN của Nhà trường. Bên cạnh việc mở rộng hợp tác KH&CN với các đối tác trong nước và quốc tế, trường tích cực đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học, biên soạn các giáo trình, tài liệu… Nhiều hội thi sáng tạo KH&CN được thực hiện, các hoạt động của Câu lạc bộ nghiên cứu khoa học được đẩy mạnh, đồng thời trường luôn phối hợp tổ chức tốt các hội nghị, hội thảo quan trọng về KH&CN…nhằm đáp ứng yêu cầu của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. 

Đồng chí cũng kiến nghị, để phát triển mạnh mẽ tiềm lực KH&CN của nhà trường trong những năm tới đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực, nhà trường cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo và điều kiện thuận lợi về công tác xây dựng tiềm lực KH&CN của hai Bộ nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn huấn luyện tại nhà trường và các đơn vị thông tin trong toàn quân; bên cạnh đó tạo điều kiện để nhà trường tham gia Chương trình KH&CN trọng điểm cấp nhà nước về cách mạng công nghiệp 4.0 và các chương trình quốc gia khác. 

Tại Chi nhánh ven biển miền Trung, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm, Thượng tá, TS Phạm Duy Nam cho biết, thời gian qua, Trung tâm đã phối hợp tốt với phía Nga và các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội tổ chức triển khai kế hoạch, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó có các hoạt động KH&CN, đào tạo cán bộ, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật. Hoạt động KH&CN cơ bản thực hiện đúng kế hoạch, hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra, kết quả nghiên cứu cơ bản, ứng dụng trên cả 3 hướng nghiên cứu chính: độ bền nhiệt đới, sinh thái nhiệt đới và y sinh nhiệt đới.  

Các kết quả nghiên cứu của Trung tâm nói chung và chi nhánh ven biển nói riêng đã được triển khai và ứng dụng vào thực tiễn hoạt động quân sự, quốc phòng, được các đơn vị đánh giá cao. Đồng chí Phó Tổng giám đốc cũng kiến nghị hai Bộ tăng đầu tư kinh phí cho hoạt động KH&CN nhằm tiếp tục đẩy mạnh phát triển Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga theo hướng nghiên cứu, lấy KH&CN làm động lực phát triển KT-XH và bảo đảm nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. 

Nâng cao tiềm lực trước cách mạng 4.0

Tại các buổi khảo sát, đại điện các cơ quan chức năng liên quan của hai Bộ cũng đưa ra những ý kiến góp ý, tư vấn dựa trên báo cáo đề xuất của các đơn vị để có những lộ trình triển khai phù hợp với nhiệm vụ, chức năng của mình.

Tại Chi nhánh Ven biển/Trung tâm Nhiệt đới Việt –Nga (Nha Trang, Khánh Hòa)

Phát biểu tại buổi khảo sát, ông Đàm Bạch Dương, Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao cho biết, hoạt động phối hợp KH&CN giữa hai Bộ đã được triển khai trong một thời gian dài, qua đó đạt được nhiều kết quả tích cực trong việc phối hợp, triển khai nhiệm vụ KH&CN thuộc các chương trình, đề án KH&CN trọng điểm và các nhiệm vụ KH&CN độc lập cấp quốc gia và cấp Bộ Quốc phòng. Rất nhiều sản phẩm KH&CN mới của các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng hoàn thành, đóng góp quan trọng cho Bộ Quốc phòng và tiềm lực KH&CN của đất nước. 

Đồng chí Đàm Bạch Dương cũng thông tin, để phục vụ các tổ chức, doanh nghiệp nghiên cứu, ứng dụng, làm chủ và chuyển giao công nghệ của cách mạng công nghiệp 4.0, Bộ KH&CN đã báo cáo Thủ tướng và chuẩn bị phê duyệt triển khai “Chương trình trọng điểm cấp nhà nước về cách mạng công nghiệp 4.0.”, đề nghị các đơn vị của Bộ Quốc phòng tích cực chủ động, tham gia nhằm thúc đẩy phát triển KT-XH và quốc phòng an ninh, đặc biệt là thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu KH&CN trên các lĩnh vực phục vụ cho nhiệm vụ của Quân đội. 

“Là đơn vị trực tiếp được lãnh đạo Bộ KH&CN giao cho làm đầu mối phối hợp với Bộ Quốc Phòng trong việc thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động KH&CN giữa hai Bộ, Vụ Công nghệ cao sẽ tiếp thu các ý kiến kiến nghị, đề xuất của các đơn vị, tổng hợp và báo cáo lãnh đạo hai Bộ xem xét để kịp thời xử lý và có hướng triển khai phù hợp”, đồng chí Đàm Bạch Dương nhấn mạnh.

www.truyenthongkhoahoc.vn(lntrang)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ