SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Thông báo góp ý dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố sử dụng ngân sách Nhà nước
Thực hiện Công văn số 785/UBND-KGVX ngày 15 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Sở Khoa học và Công nghệ đã dự thảo Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố sử dụng ngân sách Nhà nước, dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố, dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định.

Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị quý cơ quan, đơn vị nghiên cứu các văn bản dự thảo, có ý kiến góp ý để Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, hoàn thiện và trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét ban hành.

Văn bản góp ý gửi về Sở Khoa học và Công nghệ theo địa chỉ số 02, Lý Thường
Kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ (Email: sokhcn@cantho.gov.vn). Thời hạn gửi góp ý: trước ngày 15/10/2018.

Chi tiết xin liên hệ Phòng Quản lý Khoa học theo số điện thoại 0292.3821913.
Rất mong nhận được sự hợp tác của quý cơ quan, đơn vị./.

(Đính kèm dự thảo Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố sử dụng ngân sách Nhà nước; dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của thủ tục hành chính; dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố ban hànhquy định; dự thảo Tờ trình về việc ban hành Quyết định Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố sử dụng ngân sách Nhà nước).

File Biểu mẫu đính kèm.

Sở Khoa học và Công nghệ Cần Thơ
Xem nhiều
Tin liên quan
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ