SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Đánh giá giữa kỳ đề tài "Ứng dụng CNTT trong quản lý và quảng bá Bảo tàng TP Cần Thơ"
Vừa qua, Hội đồng Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ đã tiến hành kiểm tra tiến độ giữa kỳ đề tài "Ứng dụng CNTT trong quản lý và quảng bá Bảo tàng TP Cần Thơ" do bà Huỳnh Thị Tuyết Nhung và ông Dương Thế Dũng đồng chủ nhiệm. Bảo tàng TP Cần Thơ là cơ quan chủ trì.

 

Đề tài được thực hiện từ 12/2016 đến 2/2018 nhằm xây dựng hệ thống thông tin quản lý hiện vật bảo tàng, tạo ra một công cụ hỗ trợ cho Ban giám đốc và các cán bộ của bảo tàng trong công tác chuyên môn như khai báo, cập nhật, chỉnh lý, giám sát và khai thác thông tin các hiện vật tại bảo tàng một cách khoa học, hiệu quả và an toàn. Số hóa hiện vật, tài liệu hồ sơ hiện vật của bảo tàng.  Xây dựng website và quy trình quảng bá hiện vật của bảo tàng.

 Thành viên Hội đồng.

Qua thời gian triển khai, Ban chủ nhiệm hoàn thành tư liệu hóa, chuẩn hóa hệ thống và gắn kết các thông tin về toàn bộ tài liệu, hình ảnh hiện vật của bảo tàng đưa vào cơ sở dữ liệu để xây dựng các chương trình hỗ trợ tham quan tại website của bảo tàng; chuẩn số hóa ký hiệu hiện vật; xây dựng phần mềm quản lý hiện vật. Hiện tại, Bảo tàng TP. Cần Thơ đang triển khai việc số hóa thông tin hiện vật; vận hành và chạy demo phần mềm.

Thành viên Ban chủ nhiệm.

Thời gian tới, Ban chủ nhiệm sẽ tiếp tục cập nhật thông tin hiện vật vào phần mềm quản lý; báo cáo thống kê, báo cáo tóm tắt và báo cáo tổng kết đề tài.

(dtphong)

Sở KH&CN Cần Thơ
Xem nhiều
Tin liên quan
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ