SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Hội nghị trực tuỵến sơ kết 9 tháng đầu năm 2018 ngành thông tin và truyền thông thành phố Cần Thơ
Ngày 08/10/2018, Sở Thông tin và Truyền Thông TP Cần Thơ đã tổ chức hội nghị trực tuyến “Sơ kết 9 tháng đầu năm 2018 ngành thông tin và truyền thông thành phố Cần Thơ”.

Theo đánh giá của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Cần Thơ, qua thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm 2018, Sở đã thực hiện công tác quản lý nhà nước về xây dựng văn bản; thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về báo chí, phát hành, truyền hình, thông tin điện tử, thông tin cơ sở; xuất bản, in và phát hành; bưu chính; viễn thông, Internet và tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; công tác kế hoạch, tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản; công tác văn phòng, pháp chế, tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng, thi đua khen thưởng; hoạt động đơn vị sự nghiệp; công tác hợp tác, hội nhập quốc tế; chỉ đạo công tác quản lý nhà nước tại địa phương; hoạt động của các cơ quan, doanh nghiệp ngành thông tin và truyền thông.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Lê Văn Tâm nhấn mạnh: Sở Thông tin và Truyền Thông cũng như các đơn vị trong hệ thống ngành thông tin và truyền thông quan tâm và so sánh đến kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm của TP Cần Thơ với các tỉnh thành bạn, với 5 thành phố trực thuộc Trung ương để thấy được TP Cần Thơ đang ở vị trí nào nào; địa phương nào hoạt động tốt, cần nêu gương và nhân rộng. Các đơn vị còn điểm danh công việc, cần kiểm tra công việc thực hiện như thế nào,…

 (dtphong)

Sở KH&CN Cần Thơ
Xem nhiều
Tin liên quan
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ