SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Kỹ thuật chỉnh sửa gen di truyền giúp chuột đồng tính có con
Lần đầu tiên, các nhà khoa học tạo ra những con chuột con mang gen di truyền của chuột đực đồng tính bằng kỹ thuật chỉnh sửa tế bào gốc phôi CRIPSR.

Một nhóm các nhà khoa học khác đã chứng minh kỹ thuật tương tự với chuột mẹ đồng tính vào năm 2004, tuy nhiên chỉ một con chuột trong số 10 con chuột được sinh ra trong thí nghiệm đó trưởng thành.

Trong nghiên cứu mới này, một số chuột con sinh sản sống đến tuổi trưởng thành và sinh sản ra thế hệ chuột con, trong khi tất cả chuột con có bố đồng tính đã chết trong vòng 2 ngày. Nghiên cứu được công bố trong tạp chí Tế bào gốc.

Các nhà khoa học cho biết công nghệ này vẫn còn quá sơ bộ để được xem xét sử dụng trong sinh sản ở người.

www.sciencemag.org (ttncac)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ