SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 48 (Từ ngày 26/11/2018 đến ngày 30/11/2018)
Tuần 48

Ngày

Nội dung công việc

Thứ hai

26/11/2018

- PGĐ Hoài Phương nghỉ phép (Đến hết tuần)

- 8h: Tiếp đoàn kiểm tra IPP2 tại HT Sở (Đ/c Nguyên - CT LHH, Đ/c Hải - GĐ TTTT)

- 8h: Tham dự Hội thảo “Thương mại hóa tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp” tại TP.HCM (PGĐ Hoàng Phương, P.QLCN, PQLCN&TTCN, TT UDTBKHCN)

- 8h: họp Ban quản lý dự án năng suất chất lượng tại HT Sở (PGĐ An, Chi cục TĐC)

Thứ ba

27/11/2018

- 8h: dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X tại phòng họp trực tuyến, VP UBND TP (PGĐ Hoàng Phương, P.QLKHCN CS)

- 9h30: Họp thông qua các nội dung thảo luận tại kỳ họp HĐND cuối năm tại HT Sở KH&ĐT (PGĐ An)

- 13h30: dự buổi giám sát của Thường trực HĐND thành phố về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị phản ảnh của cử tri và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân tại HT HĐND TP (PGĐ An)

Thứ tư

28/11/2018

- 7h30: Tham dự chuỗi sự kiện về phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN 2018 tại Thành phố Đà Nẵng (PGĐ Hoàng Phương, Đ/c Dũng - TP QLCN&TTCN)

- 8h, họp phiên họp thường kỳ UBND TP tháng 11 tại phòng họp trực tuyến VP UBND TP (PGĐ An)!

Thứ năm

29/11/2018

- 7h30: Hội nghị BCH Đảng bộ thành phố (mở rộng) tại HT Các ban xây dựng Đảng Thành ủy (PGĐ An)

- 8h, dự triển lãm Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia Techfest 2018 tại TP Đà Nẵng (PGĐ Hoàng Phương)

Thứ sáu

30/11/2018

- 7h30, họp rà soát nội dung chuẩn bị kỳ họp thứ mười – HĐND TP tại VP HĐND TP (PGĐ Hoàng Phương)!

- 8h: Hội nghị tổng kết dự án năng suất chất lượng tại HT Sở (BGĐ, BQL Năng suất chất lượng)

- 14h, dự Hội nghị triển khai Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW tại HT UBND TP (PGĐ An)!

Lịch trực CQ

- Thứ 2 : VP. Sở - Thứ 3: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 4 : VP.Sở  - Thứ 5: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 6: VP. Sở

Ghi chú: Đề nghị các đơn vị cử cán bộ trực cơ quan đầy đủ, nghiêm túc đúng thời gian quy định.

(Lịch này thay cho thư mời)

văn phòng Sở
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ