SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 48 (Từ ngày 26/11/2018 đến ngày 30/11/2018)
Tuần 48

Ngày

Nội dung công việc

Thứ hai

26/11/2018

- PGĐ Hoài Phương nghỉ phép (Đến hết tuần)

- 8h: Tiếp đoàn kiểm tra IPP2 tại HT Sở (Đ/c Nguyên - CT LHH, Đ/c Hải - GĐ TTTT)

- 8h: Tham dự Hội thảo “Thương mại hóa tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp” tại TP.HCM (PGĐ Hoàng Phương, P.QLCN, PQLCN&TTCN, TT UDTBKHCN)

- 8h: họp Ban quản lý dự án năng suất chất lượng tại HT Sở (PGĐ An, Chi cục TĐC)

Thứ ba

27/11/2018

- 8h: dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X tại phòng họp trực tuyến, VP UBND TP (PGĐ Hoàng Phương, P.QLKHCN CS)

- 9h30: Họp thông qua các nội dung thảo luận tại kỳ họp HĐND cuối năm tại HT Sở KH&ĐT (PGĐ An)

- 13h30: dự buổi giám sát của Thường trực HĐND thành phố về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị phản ảnh của cử tri và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân tại HT HĐND TP (PGĐ An)

Thứ tư

28/11/2018

- 7h30: Tham dự chuỗi sự kiện về phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN 2018 tại Thành phố Đà Nẵng (PGĐ Hoàng Phương, Đ/c Dũng - TP QLCN&TTCN)

- 8h, họp phiên họp thường kỳ UBND TP tháng 11 tại phòng họp trực tuyến VP UBND TP (PGĐ An)!

Thứ năm

29/11/2018

- 7h30: Hội nghị BCH Đảng bộ thành phố (mở rộng) tại HT Các ban xây dựng Đảng Thành ủy (PGĐ An)

- 8h, dự triển lãm Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia Techfest 2018 tại TP Đà Nẵng (PGĐ Hoàng Phương)

Thứ sáu

30/11/2018

- 7h30, họp rà soát nội dung chuẩn bị kỳ họp thứ mười – HĐND TP tại VP HĐND TP (PGĐ Hoàng Phương)!

- 8h: Hội nghị tổng kết dự án năng suất chất lượng tại HT Sở (BGĐ, BQL Năng suất chất lượng)

- 14h, dự Hội nghị triển khai Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW tại HT UBND TP (PGĐ An)!

Lịch trực CQ

- Thứ 2 : VP. Sở - Thứ 3: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 4 : VP.Sở  - Thứ 5: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 6: VP. Sở

Ghi chú: Đề nghị các đơn vị cử cán bộ trực cơ quan đầy đủ, nghiêm túc đúng thời gian quy định.

(Lịch này thay cho thư mời)

văn phòng Sở
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ