SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Kế hoạch triển khai thực hiện Ngày Pháp luật năm 2018 và phát động cuộc thi tìm hiểu Bộ luật hình sự năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2017)

[29/11/2018 08:45]

Kế hoạch triển khai thực hiện Ngày Pháp luật năm 2018 và phát động cuộc thi tìm hiểu Bộ luật hình sự năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Thực hiện Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện Ngày Pháp luật, phát động đợt thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018;

Căn cứ Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức cuộc thi tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2017);

Căn cứ Quyết định số 197/QĐ-BTC ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Ban Tổ chức cuộc thi về việc ban hành Thể lệ cuộc thi tìm hiểu Bộ Luật Hình sự năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2017);

Căn cứ Công văn 2596/STP-BTC ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Ban Tổ chức Cuộc thi về việc phối hợp tổ chức, phát động cuộc thi tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2017)

Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Ngày Pháp luật năm 2018 và phát động cuộc thi tìm hiểu Bộ luật hình sự năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Chi tiết xem file đính kèm: Kế hoạchVăn bản chỉ đạo, Danh sách

 

Sở KH&CN
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Lưu ý: Cổng thông tin Sở Khoa học và Công nghệ không chịu trách nhiệm với nội dung các đường link liên kết bên ngoài