SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 52 (Từ ngày 24/12/2018 đến ngày 28/12/2018)
Tuần 52

Ngày

Nội dung công việc

Thứ hai

24/12/2018

- 13h30: Dự hội nghị tổng kết công tác Tuyên Giáo tại HT Các ban xây dựng Đảng Thành ủy (PGĐ Hoàng Phương)

Thứ ba

25/12/2018

- 7h30: Họp kiểm điểm tập thể Ban Giám đốc, Đảng ủy tại HT Sở (Mời BGĐ, Trưởng, phó các phòng đơn vị, BCH Đảng ủy dự)

- 13h30,  xác minh lý lịch quần chúng tại Hậu Giang (PGĐ An, Thanh tra)

Thứ tư

26/12/2018

- 8h: tham dự Hội thảo chuyên đề Mô hình các giải pháp tiết kiệm năng lượng tại HT Nhà khách Tây Nam (P.QLKH)

- 14h: Họp Đảng ủy tại HT Sở (Mời BCH Đảng ủy dự)

Thứ năm

27/12/2018

- 8h, họp kiểm tra tiến độ thực hiện Phương án chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, tiến độ thoái vốn của các DNNN do thành phố quản lý tại P.6, VP UBND TP (PGĐ Hoài Phương) !

- 14h, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng tại TTTT (mời toàn thể CC, VC, người lao động dự, trừ các Đ/c đã tham gia lớp do Thành Ủy tổ chức)

- 15h30, họp toàn thể Đảng bộ (Mời toàn thể Đảng viên tham dự)

Thứ sáu

28/12/2018

- 8h, dự hội thảo "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Startup kết nối để thành công" tại KS TTC Cần Thơ (PGĐ Hoài Phương, TTTT)

- 7h30: Hội thảo ứng dụng công nghệ 4.0 trong nông nghiệp tại TT học liệu, ĐHCT (PGĐ Hoàng Phương, P. QLCN&TTCN, TTUD)

- 8h, Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 tại P. trực tuyến, VP UBND TP (PGĐ An)!

- 13h30: Hội nghị Công chức viên chức tại HT TTKT TĐC (Mời toàn thể CC, VC, NLĐ dự)

Lịch trực CQ

- Thứ 2 : VP. Sở - Thứ 3: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 4 : VP.Sở  - Thứ 5: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 6: VP. Sở

 

văn phòng Sở
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ