SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01 (Từ ngày 31/12/2018 đến ngày 05/01/2019)
Tuần 01

Ngày

Nội dung công việc

Thứ hai

31/12/2018

- Nghỉ Tết Dương lịch

Thứ ba

01/01/2019

- Nghỉ Tết Dương lịch

Thứ tư

02/01/2019

- 8h: Họp giao ban tại HT Sở (mời BGĐ, lãnh đạo các phòng, đơn vị dự)

- 8h, dự Họp mặt kỷ niệm 15 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương (01/01/2004 - 01/01/2019) tại HT Thành Ủy (PGĐ Hoàng Phương)

- 14h: Thẩm định nội dung và kinh phí dự án “Cải tiến hệ thống lò đốt của máy sấy lúa tĩnh vỉ ngang” tại HT Sở (PGĐ Hoài Phương, P.KHTC, P.QLCN&TTCN, P.QLKHCNCS)

Thứ năm

03/01/2019

- 8h: dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn tại phòng họp trực tuyến VP UBND TP (PGĐ Hoàng Phương)

Thứ sáu

04/01/2019

- 7h30: dự Hội nghị tổng kết ngành Công Thương tại HT Sở Công Thương (PGĐ An)

Thứ bảy

05/01/2019

- 7h30: Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết năm 2018 tại HT Các ban xây dựng Đảng Thành ủy (PGĐ Hoài Phương)

- 14h: Họp Hội đồng nghiệm thu dự án "Hoàn thiện hệ thống sản xuất giống hoa phong lan bằng kỹ thuật nuôi cấy mô, thủy canh, khí canh" tại HT Sở (PGĐ. Hoài Phương, P.QLKH, TT.Thông tin)

Lịch trực CQ

- Thứ 2 : VP. Sở - Thứ 3: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 4 : VP.Sở  - Thứ 5: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 6: VP. Sở

Ghi chú: Đề nghị các đơn vị cử cán bộ trực cơ quan đầy đủ, nghiêm túc đúng thời gian quy định.

(Lịch này thay cho thư mời)

 

văn phòng Sở
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ