SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02 (Từ ngày 07/01/2019 đến ngày 11/01/2019)
Tuần 02

Ngày

Nội dung công việc

Thứ hai

07/01/2019

 

- PGĐ An đi học đến hết tuần

Thứ ba

08/01/2019

- 8h: Làm việc với Trung tâm thông tin KH&CN về kế hoạch hoạt động năm 2019 tại HT Sở (PGĐ Hoài Phương, TTTT)

- 8h: dự tọa đàm "Đối thoại giữa Chính quyền và Doanh nghiệp trên địa bàn TPCT" tại HT TT XTĐTTM & HCTL (PGĐ An, P.QLCN&TTCN, P.QLCN, Chi Cục TĐC)

- 14h: Họp chi Bộ Văn Phòng Sở tại HT Sở (mời các đồng chí Đảng viên Chi bộ VP Sở dự)

- 15h30, họp góp ý video tổng kết 2018 tại HT Sở (BGĐ, lãnh đạo các phòng, đơn vị)

Thứ tư

09/01/2019

- 7h30, Làm việc về nội dung thu giá dịch vụ xe ra, vào tại Bến xe khách Trung tâm Cần Thơ tại VP HĐND TP (PGĐ Hoài Phương)

- 10h: họp góp ý thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp thành phố tại HT Sở Công Thương (PGĐ Hoài Phương, P.QLKH)

- 14h: Họp Đảng ủy mở rộng tại HT Sở (Mời BCH Đảng ủy, Bí thư các chi bộ, Chủ tịch CĐ, Bí thư Đoàn thanh niên dự)

Thứ năm

10/01/2019

- 8h: Làm việc với Liên hiệp các Hội KH&KT về Kế hoạch tôn vinh nhà Khoa học tại HT Sở (PGĐ Hoài Phương, P. QLKH, P. KHTC)

Thứ sáu

11/01/2019

- 8h: Hội nghị tổng kết ngành khoa học và công nghệ năm 2018 tại HT Sở (BGĐ, Trưởng, phó các phòng và đơn vị.)

Lịch trực CQ

- Thứ 2 : VP. Sở - Thứ 3: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 4 : VP.Sở  - Thứ 5: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 6: VP. Sở

Ghi chú: Đề nghị các đơn vị cử cán bộ trực cơ quan đầy đủ, nghiêm túc đúng thời gian quy định.

(Lịch này thay cho thư mời)

 

văn phòng Sở
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ