SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Ứng dụng mới giúp bảo vệ thông tin nhạy cảm khỏi nhân viên kiểm soát biên giới mờ ám
Điện thoại thông minh chứa đầy thông tin cá nhân nhạy cảm. Ngày nay, mọi điện thoại thông minh đều có các cuộc hội thoại, mật khẩu, hình ảnh cá nhân và các dữ liệu khác.

Đó là lý do tại sao các nhà khoa học từ Đại học Waterloo đã tạo ra một cách để bảo vệ thông tin nhạy cảm khỏi nhân viên kiểm soát biên giới có hành vi mờ ám.

Bạn sẽ không đưa điện thoại của bạn cho một người hoàn toàn xa lạ? Đó là những gì bạn phải làm khi nhân viên kiểm soát biên giới yêu cầu kiểm tra đồ đạc của bạn. Tất nhiên, điện thoại của bạn đã được bảo vệ bằng mã PIN hoặc mật khẩu, tuy nhiên trong nhiều trường hợp, nhân viên thuyết phục khách du lịch mở khóa điện thoại mặc dù họ không có lệnh bảo đảm cần thiết.

Trên thực tế, đã có báo cáo về các nhân viên kiểm soát biên giới tìm kiếm bất hợp pháp qua điện thoại của người dân. Đó là lý do tại sao các nhà khoa học đã tạo ra một ứng dụng, có tên gọi là Shatter Secrets, cho phép mã hóa mật khẩu và chia mật khẩu thành hai phần.

Sử dụng Shatter Secrets khách du lịch phải chọn người ủy quyền để chia sẻ mật khẩu được mã hóa và sử dụng thiết bị.

Theo cách này, chỉ những người được ủy quyền mới có thể xem điện thoại của bạn và các nhân viên an ninh biên giới quốc tế không có cơ hội xem qua thông tin cá nhân nhạy cảm mà không có sự đồng ý của chủ sở hữu.

Nếu khách du lịch mã hóa điện thoại ngay trước khi đi qua các kiểm tra biên giới này và gửi một phần mật khẩu của họ cho người ủy quyền, nhân viên kiểm soát không thể buộc du khách phải mở khóa điện thoại. Điều này chỉ đơn giản là không thể thực hiện được nếu không có phần thứ hai của mật khẩu, phần này sẽ được đặt an toàn trong túi bạn bè.

Mặc dù Shatter Secrets sẽ hữu ích cho mọi người, tuy nhiên nó được thiết kế dành riêng cho các nhà báo có thông tin giá trị cao.

www.technology.org (ntbtra)
Xem nhiều
Tin liên quan
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ