SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Facebook có kế hoạch đầu tư 300 triệu đô la vào tin tức địa phương
Facebook là gã khổng lồ truyền thông xã hội, đang đầu tư 300 triệu đô la trong ba năm tới vào các chương trình tin tức địa phương, quan hệ đối tác và các sáng kiến khác.

Theo công ty, tiền sẽ được dùng để báo cáo tài trợ cho các phòng tin tức địa phương, mở rộng chương trình Facebook, để giúp các phòng tin tức địa phương đăng ký mô hình kinh doanh và đầu tư vào các tổ chức phi lợi nhuận nhằm hỗ trợ tin tức địa phương.

Ngành công nghiệp đang trải qua một quá trình chuyển đổi lớn đã được tiến hành trong một thời gian dài, ông Campbell Brown, người đứng đầu Facebook của các đối tác tin tức toàn cầu cho biết “Không ai trong chúng ta hoàn toàn hiểu được tương lai của ngành báo chí sẽ như thế nào, tuy nhiên chúng tôi muốn trở thành một phần trong việc giúp tìm ra giải pháp”

https://techstartups.com (ntbtra)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ