SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Khởi nghiệp nền tảng truyền thông toàn cầu Lionbridge mua lại công ty Gengo của Nhật Bản
Lionbridge là một công ty khởi nghiệp nền tảng truyền thông toàn cầu có trụ sở tại Waltham, Massachusetts đã mua lại công ty khởi nghiệp công nghệ Gengo của Nhật Bản với số tiền không được tiết lộ.

Có trụ sở tại Tokyo, Nhật Bản và được thành lập vào năm 2008, Công ty Gengo là một nền tảng dịch thuật toàn cầu, do mọi người cung cấp cho phép mọi người đọc và xuất bản trên các ngôn ngữ.

Công ty cung cấp dịch vụ cộng đồng, dịch vụ học máy và bản địa hóa cho khách hàng toàn cầu. Được dẫn dắt bởi John Fennelly, CEO, Lionbridge thúc đẩy 500.000 chuyên gia ngôn ngữ cho phép các công ty lớn nhất mở rộng kinh doanh trên toàn cầu bằng cách cung cấp dữ liệu học máy để tạo ra nền tảng và sản phẩm của họ thông minh hơn và tạo nội dung cho nhiều ngành công nghiệp.

https://techstartups.com (ntbtra)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ