SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Xét giao thực hiện đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm sát việc áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt, tạm giữ, tạm giam của cơ quan điều tra, Công an TP Cần Thơ”
Chiều ngày 22/01/2019, Sở Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ tổ chức Hội đồng Khoa học và Công nghệ xét giao thực hiện đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm sát việc áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt, tạm giữ, tạm giam của cơ quan điều tra, Công an TP Cần Thơ” do Ths. Huỳnh Văn Ri – Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân TP Cần Thơ làm chủ nhiệm.

Thành viên Hội đồng.

Nhóm nghiên cứu.

Đề tài được thực hiện nhằm mục tiêu khảo sát thực tế, nắm tình hình tại cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát 02 cấp trên địa bàn TP Cần Thơ về các trường hợp cơ quan điều tra hai cấp thuộc Công an TP Cần Thơ đã áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt, tạm giữ, tạm giam, những trường hợp áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt, tạm giữ, tạm giam không đúng quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự, những trường hợp dẫn đến oan sai khi xét xử, ảnh hưởng đến quyền lợi của người bị bắt, bị tạm giữ, tạm giạm; những trường hợp dẫn đến gây thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của người bị bắt, bị tạm giữ, tạm giam, của cơ quan tổ chức. Đánh giá thực trạng, khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác kiểm sát việc áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt, tạm giữ, tạm giam. Tìm ra những giải pháp mang tính đổi mới khả thi cao nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Viện kiểm sát hai cấp trong kiểm sát việc áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt, tạm giữ, tạm giam đối với Cơ quan điều tra hai cấp. Bảo vệ tốt hơn quyền con người, quyền và lợi ích chính đáng của người bị bắt, tạm giữ, tạm giam đã được quy định trong Hiến pháp và được cụ thể trong một số luật, bộ luật; đề xuất sửa đổi những quy định của pháp luật không phù hợp, khó thi hành trên thực tế.

Sở KH&CN Cần Thơ (dtphong)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ