SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 07 (Từ ngày 11/02/2019 đến ngày 15/02/2019)
Tuần 07

Ngày

Nội dung công việc

Thứ hai

11/02/2019

- 8g: Họp giao ban tại HT Sở (BGĐ, lãnh đạo các phòng và đơn vị dự)

- 14g: họp chi bộ tại HT Sở (mời đảng viên Chi bộ VPS dự)

Thứ ba

12/02/2019

- 8h, Họp Đảng ủy tháng 02 (Mời BCH Đảng Ủy dự)

- 14h, Họp làm việc về kế hoạch liên kết vùng (BGĐ, P.QLKH, TTTT, P.KHTC)

Thứ tư

13/02/2019

- Làm việc với P.QLCN&TTCN (BGĐ, P.QLCN&TTCN, P.KHTC, P.QLCN&TTCN chuẩn bị nội dung)

Thứ năm

14/02/2019

- 8g: Hội thảo đánh giá giống lúa vụ Đông Xuân 2019 tại Trại giống viện nghiên cứu NN CNC ĐBSCL (P.QLKH)

Thứ sáu

15/02/2019

- Tiếp công dân tại VP Sở (BGĐ)

Lịch trực CQ

- Thứ 2 : VP. Sở - Thứ 3: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 4 : VP.Sở  - Thứ 5: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 6: VP. Sở

 

Ghi chú: Đề nghị các đơn vị cử cán bộ trực cơ quan đầy đủ, nghiêm túc đúng thời gian quy định.

 

(Lịch này thay cho thư mời)

Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ