SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Việt-Lào thúc đẩy hợp tác về khoa học công nghệ
Bộ trưởng Boviengkham Vongdara thông báo về kết quả của Khóa họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác khoa học công nghệ Việt Nam-Lào vừa diễn ra tại Hà Nội.

Hai Bộ đã thống nhất một số lĩnh vực cần thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới gồm đào tạo nguồn nhân lực và cung cấp thông tin khoa học-công nghệ; xây dựng cơ sở hạ tầng và đào tạo nguồn cán bộ quản lý khoa học công nghệ; đào tạo và trao đổi chuyên gia về sở hữu trí tuệ; chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo...
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải bày tỏ vui mừng về kết quả của Khóa họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác khoa học công nghệ Việt Nam-Lào.

Vừa qua, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã tiếp Bộ trưởng Bộ Khoa học-Công nghệ Lào Boviengkham Vongdara.

Bộ trưởng Boviengkham Vongdara thông báo về kết quả của Khóa họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác khoa học công nghệ Việt Nam-Lào vừa diễn ra tại Hà Nội.

Hai Bộ đã thống nhất một số lĩnh vực cần thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới gồm đào tạo nguồn nhân lực và cung cấp thông tin khoa học-công nghệ; xây dựng cơ sở hạ tầng và đào tạo nguồn cán bộ quản lý khoa học công nghệ; đào tạo và trao đổi chuyên gia về sở hữu trí tuệ; chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo...
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải bày tỏ vui mừng về kết quả của Khóa họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác khoa học công nghệ Việt Nam-Lào.

Đánh giá vai trò quan trọng của khoa học công nghệ trong chiến lược phát triển của mỗi quốc gia cũng như xu hướng phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ trên thế giới hiện nay, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải khẳng định Chính phủ Việt Nam cam kết ủng hộ kế hoạch hợp tác giữa Bộ Khoa học Công nghệ hai nước.

Phó Thủ tướng cho rằng, bên cạnh chương trình hợp tác giữa hai Bộ, kế hoạch hợp tác song phương mới giữa Sở Khoa học Công nghệ một số tỉnh biên giới hai nước nhằm chuyển giao công nghệ khoa học vào phục vụ sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân là hết sức quan trọng, cần được thúc đẩy./.
http://www.giaoduc.edu.vn (nvdat)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ