SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Dữ liệu thúc đẩy quá trình chuyển đổi hệ thống năng lượng
Những thách thức năng lượng mùa hè và hóa đơn năng lượng cao có thể sớm tìm ra giải pháp dựa on dữ liệu thông qua chương trình nghiên cứu mới từ cơ quan khoa học quốc gia CSIRO, Chính phủ Úc và Nhà điều hành thị trường năng lượng Úc (AEMO).

Chương trình Nghiên cứu và Phân tích Năng lượng Quốc gia (NEAR) sẽ cung cấp thông tin toàn diện để củng cố việc ra quyết định quan trọng, giúp mang lại năng lượng an toàn trong tương lai, giá cả phải chăng và bền vững cho Úc.

Được tài trợ bởi Chính phủ Úc và được cung cấp bởi CSIRO phối hợp chặt chẽ với AEMO, Chương trình NEAR thu thập, tích hợp và nâng cao thông tin về việc sử dụng năng lượng của Úc, sau đó được gửi tới những người ra quyết định và công chúng thông qua một nền tảng web phù hợp.

Dữ liệu bao gồm các mô hình tiêu thụ năng lượng, nhân khẩu học, đặc điểm của tòa nhà, mức độ hấp thụ của thiết bị, thống kê thời tiết,... Hiện tại, loại dữ liệu này được tổ chức bởi nhiều bên, được định dạng theo các tiêu chuẩn khác nhau và quyền truy cập thường bị hạn chế.

Trưởng nhóm dự án CSIRO, Tiến sĩ Adam Berry cho biết Chương trình NEAR là loại hình đầu tiên, tập hợp các dữ liệu chưa có trước đây và xuất bản các bộ dữ liệu mới.

Trong những giai đoạn cực kỳ căng thẳng hoặc căng thẳng hệ thống, các kết quả đầu ra từ Chương trình NEAR sẽ giúp xác định các khu vực rủi ro và cung cấp bằng chứng để hỗ trợ các lựa chọn đáp ứng nhu cầu phù hợp.

Chương trình NEAR cũng sẽ giải quyết việc tăng chi phí năng lượng, liên kết các mô hình của người tiêu dùng với dữ liệu của ngành năng lượng để xây dựng một bức tranh đầy đủ hơn về người sử dụng năng lượng hiện đại của Úc. Điều này sẽ hỗ trợ nghiên cứu tập trung vào việc tăng sự thoải mái và giảm chi phí cho nhà ở Úc.

Nghiên cứu của Chương trình NEAR đã đóng góp dữ liệu quan trọng cho Cuộc điều tra giá bán lẻ điện của ACCC, định lượng tác động của các cấu trúc thuế quan đối với chi phí điện cho các hộ gia đình Úc.

CSIRO và các đối tác sẽ làm việc với chính phủ, cơ quan quản lý, nhà điều hành và nhà phân phối để thúc đẩy đổi mới dữ liệu cần thiết cho ngành công nghiệp, nhà nghiên cứu và nhà hoạch định chính sách để đảm bảo tương lai năng lượng tốt nhất có thể cho Úc.

www.technology.org (ntbtra)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ