SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Tăng lượng CO2 sẽ không mang lại lợi ích cho đồng cỏ nhiều như trước đây
Tăng lượng carbon dioxide sẽ gây ra sự tàn phá đối với khí hậu. Các nhà khoa học cho rằng tăng lượng CO2 thực sự sẽ làm tăng đồng cỏ bao phủ khoảng 33% đất đai của trái đất. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới từ Đại học Tasmania cho rằng điều này sẽ không xảy ra.

CO2 sẽ làm cho cỏ xanh hơn - ý tưởng nghe có vẻ kỳ quái này thực sự là một thực tế khoa học. Cây xanh tiêu thụ CO2 để tạo ra năng lượng mà chúng cần để phát triển. Đồng thời chúng tạo ra oxy cho chúng ta thở. Nói cách khác, càng có nhiều thực vật, càng có nhiều không khí trong lành cho chúng ta hít thở.

Tuy nhiên, một nghiên cứu mới cho thấy rằng để làm việc này, đồng cỏ sẽ phải nhận được nhiều mưa hơn vào đúng thời điểm. Ngoài ra, lượng mưa đáng kể để thúc đẩy thực vật phát triển. Và các nhà khoa học cho rằng điều này sẽ không xảy ra.

Trước đây, các nhà khoa học đã tính toán rằng đồng cỏ có khả năng nhận được 20% CO2. Tuy nhiên, một nghiên cứu gần đây cho rằng yếu tố này có thể đạt gần 6% thay vì 20 và nó có liên quan đến mưa.

Các nhà khoa học đã phân tích kết quả của 19 thí nghiệm khác nhau về tác động của carbon dioxide và lượng mưa trên đồng cỏ ở Tasmania và Đan Mạch và thấy rằng sự tăng trưởng được kích thích nhiều hơn ở những nơi có mưa nhiều nhất vào mùa xuân.

Nói cách khác, để tăng CO2 có tác động tích cực đến đồng cỏ, mưa phải xảy ra đúng thời điểm và đúng số lượng.

Các nhà khoa học xác định rằng chu kỳ mưa tự nhiên sẽ là yếu tố hạn chế đáng kể nhất đối với sự tăng trưởng được kích thích bởi CO2 trong khí quyển. Hơn nữa, nếu hầu hết mưa vào gian điểm khác thay vì mùa xuân, nó có thể có tác dụng ngược lại.

Các nhà khoa học đã đánh đố về một thực tế rằng đồng cỏ không phát triển ở những nơi khác nhau với cùng một tỷ lệ mặc dù hiệu ứng CO2 phần lớn giống nhau. Thời điểm mưa có thể cung cấp một lời giải thích cho hiện tượng đó.

/www.technology.org (ntbtra)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ