SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 (Từ ngày 04/03/2019 đến ngày 08/03/2019)
Tuần 10

Ngày

Nội dung công việc

Thứ hai

04/03/2019

- 9h: họp Ban Giám đốc (BGĐ, VP, P.KHTC, TTUD)

- 8g: dự Hội nghị trực tuyến triển khai cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại phòng họp trực tuyến, VP UBND TP (Lãnh đạo Chi cục TĐC)

- 14g: làm việc Phó Chủ tịch UBND TP, Sở Công Thương, Vườn ươm CNCN về hoạt động của Vườn ươm và kế hoạch chuyển Vườn ươm về Sở KH&CN tại P.6, VP UBND TP (PGĐ An)

Thứ ba

05/03/2019

- 8g: làm việc với Trường ĐH Nguyễn Tất Thành và TT ƯD TBKH&CN TPHCM tại Tp Hồ Chí Minh (PGĐ Hoàng Phương)

- 8g: họp về Đề án đô thị thông minh tại HT Sở TTTT (PGĐ An)

Thứ tư

06/03/2019

- 14h: họp Hội đồng xét giao trực tiếp đề tài “Nghiên cứu giải pháp thúc đẩy hoạt động chuyển giao, ứng dụng đổi mới công nghệ tại TPCT tại HT Sở (PGĐ Hoài Phương, P.QLKH, TTTT)

Thứ năm

07/03/2019

- 8h: làm việc về cơ chế chính sách hoạt động của TTUD tại HT Sở (BGĐ, VP, P.KHTC, P.QLCN&TTCN, P.QLKH, TTUD) (TTUD chuẩn bị nội dung)

- 14: họp Đảng ủy tại HT Sở (Mời BCH Đảng ủy dự)

Thứ sáu

08/03/2019

- 8g: họp chi bộ tại HT Sở (Mời đảng viên Chi bộ VPS dự) 

- 14h, Họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố bổ sung năm 2019  tại HT Sở (PGĐ Hoài Phương, P.QLKH, TTTT, TTUD)

Lịch trực CQ

- Thứ 2 : VP. Sở - Thứ 3: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 4 : VP.Sở  - Thứ 5: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 6: VP. Sở

Ghi chú: Đề nghị các đơn vị cử cán bộ trực cơ quan đầy đủ, nghiêm túc đúng thời gian quy định.

(Lịch này thay cho thư mời)

Văn phòng Sở
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ