SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Khảo sát nhu cầu ứng dụng tiến bộ công nghệ nâng cao giá trị gia tăng nông sản – thực phẩm tại TP Cần Thơ
Chiều ngày 28/02/2019, Sở Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ tổ chức hội đồng khoa học và Công nghệ tuyển chọn đơn vị thực hiện đề tài “Khảo sát nhu cầu ứng dụng tiến bộ công nghệ nâng cao giá trị gia tăng nông sản – thực phẩm tại TP Cần Thơ” do Ths. Trần Thế Như Hiệp – Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ Cần Thơ làm chủ nhiệm.

Nghiên cứu thực hiện nhằm khảo sát nhu cầu và năng lực cung ứng các tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ mục tiêu nâng cao giá trị gia tăng nông sản – thực phẩm tại TP Cần Thơ. Qua đó, đề xuất các giải pháp kết nối cung - cầu và phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Thành viên hội đồng tuyển chọn.

Nhóm nghiên cứu.

Đề tài sẽ thực hiện các nội dung chủ yếu như điều tra, khảo sát nhu cầu tiếp nhận chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong các lĩnh vực sản xuất, chế biến nông sản – thực phẩm TP Cần Thơ; điều tra, khảo sát năng lực cung ứng, chuyển giao công nghệ của các tổ chức, cá nhân nghiên cứu, phát triển công nghệ phục vụ lĩnh vực sản xuất, chế biến nông sản – thực phẩm TP Cần Thơ; lập danh mục tổng hợp nhu cầu ứng dụng công nghệ; xây dựng báo cáo khuyến nghị đề xuất các giải pháp hỗ trợ kết nối cung – cầu công nghệ; và số hóa cơ sở dữ liệu cung-cầu công nghệ của TP Cần Thơ phục vụ công tác quản lý điều hành.

Đề tài được thực hiện sẽ góp phần giải quyết yêu cầu về nâng cao giá trị sản xuất và chế biến sản phẩm nông sản – thực phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm, góp phần tăng trưởng kinh tế của TP Cần Thơ. Góp phần giải quyết khó khăn, hỗ trợ tích cực cho các nông hộ, các doanh nghiệp hợp tác xã/tổ hợp tác trong lĩnh vực sản xuất và chế biến; nâng cao sức cạnh tranh cho các sản phẩm trên thị trường trong nước và quốc tế, hội nhập hiệu quả vào chuỗi giá trị sản phẩm trên toàn cầu. Góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đồng thời giải quyết việc làm cho người lao động, nâng cao giá trị sản phẩm nguyên liệu chế biến, góp phần gia tăng thu nhập cho người sản xuất nguyên liệu.

Sở KH&CN Cần Thơ (dtphong)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ