SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Hội đồng xét giao trực tiếp đề tài “Nghiên cứu giải pháp thúc đẩy hoạt động chuyển giao, ứng dụng đổi mới công nghệ tại thành phố Cần Thơ”
Ngày 06/3/2019, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ đã thành lập Hội đồng xét giao thực hiện đề tại “Nghiên cứu giải pháp thúc đẩy hoạt động chuyển giao, ứng dụng đổi mới công nghệ tại thành phố Cần Thơ” do PGS. TS. Nguyễn Chí Ngôn làm chủ nhiệm, Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Cần Thơ là cơ quan chủ trì thực hiện.

Mục tiêu của đề tài là nhằm nghiên cứu, đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp cụ thể thúc đẩy hoạt động chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ nhằm thực thi áp dụng hiệu quả Luật Chuyển giao Công nghệ 2017 trên địa bàn thành phố.

Cụ thể đề tài bước đầu sẽ tiến hành đánh giá thực trạng chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ diễn ra trên một số lĩnh vực: công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp, nông thôn, thương mại – dịch vụ…từ đó, tiến hành đề xuất các giải pháp thúc đẩy hoạt động đổi mới, chuyển giao công nghệ.

Dự kiến đề tài sẽ được thực hiện trong 14 tháng, bao gồm các nội dung cụ thể: thu thập thông tin, tổng hợp, đánh giá về các hoạt động nghiên cứu thuộc lĩnh vực kinh tế xã hội, ứng dụng công nghệ, đổi mới và chuyển giao công nghệ; tiến hành thực hiện các khảo sát dự kiến khoảng 200 doanh nghiệp, 70 đơn vị, tổ chức có hoạt động KH&CN trên địa bàn thành phố; xây dựng các chuyên đề về phân tích đánh giá thực trạng chuyển giao, đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học công nghệ tại thành phố Cần Thơ; tổ chức các hội thảo khoa học nhằm tiếp thu lấy ý kiến từ cộng đồng và các chuyên gia…

Hội đồng đánh giá cao ý nghĩa và hiệu quả đề tại mang lại trong lĩnh vực chuyển giao, ứng dụng đổi mới công nghệ và nhất trí thông qua.

Sở KH&CN TP. Cần Thơ (tdkhiem)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ