SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Chương trình KC4.0/19-25: Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng của công nghiệp 4.0
Ngày 1/3/2019, tại Hà Nội, Bộ KH&CN đã tổ chức Hội thảo Triển khai nội dung Chương trình Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng của công nghiệp 4.0, mã số KC4.0/19-25. Chương trình có hướng tới hỗ trợ thí điểm đổi mới một số mô hình quản trị, sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp trong một số lĩnh vực chủ chốt theo hướng chuyển đổi số; đồng thời nghiên cứu ứng dụng, phát triển, và chuyển giao một số công nghệ chủ chốt của công nghiệp 4.0 để tạo ra các sản phẩm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy - Chủ nhiệm Chương trình cho biết, Chương trình sẽ hỗ trợ nghiên cứu ứng dụng, phát triển 43 công nghệ trong danh mục các công nghệ chủ chốt của công nghiệp 4.0 (theo Quyết định số 3685/QĐ-BKHCN ngày 3/12/2018 của Bộ trưởng Bộ KH&CN như: trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence), chuỗi khối (Blockchain), phân tích dữ liệu lớn (Big data analytic), Internet kết nối vạn vật (Internet of Things), thế hệ mạng di động thứ 5 (5th Generation), robot, điện toán đám mây (I-cloud)..., trong đó hạt nhân là công nghệ trí tuệ nhân tạo, dựa trên cơ sở dữ liệu Hệ tri thức Việt số hóa. Chương trình KC4.0/19-25 không đặt nặng về bài báo quốc tế và đào tạo, mà trọng tâm hướng vào các giải pháp công nghệ được hình thành và thể hiện qua các giải pháp hữu ích, bằng sáng chế được đăng ký. Dự kiến, Chương trình sẽ mang lại ít nhất 30 giải pháp công nghệ được hình thành từ các công nghệ chủ chốt và ứng dụng rộng rãi cho các lĩnh vực sản xuất - kinh doanh và dịch vụ như: y tế, du lịch, tài chính - ngân hàng, nông nghiệp, công nghiệp chế biến và chế tạo, quốc phòng, an ninh… Về mặt hỗ trợ đổi mới mô hình cho các doanh nghiệp, Chương trình dự kiến xây dựng ít nhất 10 mô hình quản trị, sản xuất, kinh doanh và giải pháp chuyển đổi số trong quản lý điều hành doanh nghiệp. Ngoài ra, Chương trình cũng dự kiến hỗ trợ ưu đãi tín dụng cho ít nhất 50 doanh nghiệp đầu tư vào các hoạt động nghiên cứu phát triển, ứng dụng các công nghệ của công nghiệp 4.0.

http://khoahocvacongnghevietnam.com.vn (ntbtra)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ