SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 18/03/2019 đến ngày 22/03/2019)
Tuần 12

Ngày

Nội dung công việc

Thứ hai

18/03/2019

- Làm việc bình thường

Thứ ba

19/03/2019

- 8g: tham gia đoàn giám sát của Ban văn hóa - xã hội HĐND v/v thực hiện Luật thanh niên trên địa bàn TPCT tại HT TT dịch vụ việc làm TPCT (PGĐ An)

- 8g: tiếp PCT Nguyễn Thanh Dũng và đoàn kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án công trình TTƯD TBKH&CN tại trụ sở TT ƯD (PGĐ Hoàng Phương, VP, P.KHTC,TTUD) (TTUD chuẩn bị nội dung)

- 9g: Họp thành viên mạng lưới Khởi nghiệp ĐBSCL tại VCCI Cần Thơ (PGĐ Hoài Phương)

- 14g: Hội nghị triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và các bệnh khác ở động vật tại HT Sở NN&PTNT (Chi cục TĐC)

- 15g: Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố "Ứng dụng CNTT trong quản lý và quảng bá Bảo tàng thành phố Cần Thơ" tại HT Sở (PGĐ. An, P. QLKH, TTKHCN)

Thứ tư

20/03/2019

- 7g: tham gia Lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tại trường chính trị (PGĐ An) (Từ 20.03 – 22.03) 

- 8g: Tiếp công dân  tại Xã Nhơn Nghĩa, Phong Điền (PGĐ Hoài Phương)

- 14g: Tiếp công dân tại xã Nhơn Ái, Phong Điền (PGĐ Hoài Phương)

- 14g: Làm việc với UBND quận Ô Môn về kế hoạch hoạt động KH&CN năm 2019 tại UBND quận Ô Môn (PGĐ. Hoàng Phương, P.QLCS,P.QLCN, P.QLCN&TCN, Chi cục TĐC, TTTT, TTƯD)

Thứ năm

21/03/2019

- 9g: Làm việc với UBND huyện Vĩnh Thạnh về kế hoạch hoạt động KH&CN năm 2019 tại UBND huyện Vĩnh Thạnh (PGĐ. Hoàng Phương, P.QLCS,P.QLKH, P.QLCN, P.QLCN&TCN, Chi cục TĐC, TTTT, TTƯD)

- 14g: Làm việc với UBND huyện Phong Điền về kế hoạch hoạt động KH&CN năm 2019. tại UBND huyện Phong Điền (PGĐ. Hoàng Phương, P.QLCS, P. QLKH, P.QLCN, P.QLCN&TCN, Chi cục TĐC, TTTT, TTƯD)

Thứ sáu

22/03/2019

- 8h, họp bàn thực hiện Đề án Khu công nghệ cao Cần Thơ tại P.2, VP UBND TP (BGĐ, P.QLCN&TTCN) !

- 8g, Làm việc với UBND quận Bình Thủy về kế hoạch hoạt động KH&CN năm 2019 tại UBND quận Bình Thủy (PGĐ. Hoàng Phương, P.QLCS, P.QLKH, P.QLCN, P.QLCN&TCN, Chi cục TĐC, TTTT, TTƯD)

- 14g: Làm việc với UBND quận Cái Răng về kế hoạch hoạt động KH&CN năm 2019. tại UBND quận Cái Răng (PGĐ. Hoàng Phương, P.QLCS, P.QLKH, P.QLCN, P.QLCN&TCN, Chi cục TĐC, TTTT, TTƯD)

Lịch trực CQ

- Thứ 2 : VP. Sở - Thứ 3: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 4 : VP.Sở  - Thứ 5: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 6: VP. Sở

Ghi chú: Đề nghị các đơn vị cử cán bộ trực cơ quan đầy đủ, nghiêm túc đúng thời gian quy định.

(Lịch này thay cho thư mời)

văn phòng Sở
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ