SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức Lễ phát động Ngày quyền của Người tiêu dùng Việt Nam năm 2019
Triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức Lễ phát động Ngày quyền của Người tiêu dùng Việt Nam năm 2019.

Thực hiện công văn số 479/SCT-QLTM ngày 05 tháng 3 năm 2019 của Sở Công thương thành phố Cần Thơ về việc triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức Lễ phát động Ngày Quyền của Người tiêu dùng Việt Nam năm 2019.

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ triển khai Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Tổ chức Lễ phát động Ngày Quyền của Người tiêu dùng Việt Nam năm 2019 trên địa bàn thành phố Cần Thơ như sau:

1. Tuyên truyền, tích cực hưởng ứng Ngày Quyền của Người tiêu dùng năm 2019:

Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tuyên truyền, phổ biến các hoạt động tổ chức Ngày Quyền của Người tiêu dùng năm 2019 trong các cuộc họp của đơn vị.

2. Tổ chức treo băng rôn hưởng ứng trước trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ:

- Thời gian thực hiện: từ ngày 10/3/2019 đến hết ngày 20/3/2019.

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ.

- Kinh phí thực hiện: từ nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của Sở Khoa học và Công nghệ.

3. Tham gia hưởng ứng Lễ phát động Ngày Quyền của Người tiêu dùng năm 2019:

- Số lượng người tham gia: 10 người (02 người/ đơn vị, gồm: Văn phòng Sở, Chi cục TCĐLCL, Trung tâm Thông tin KH&CN, Trung tâm Ứng dụng và tiến bộ KHCN, Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL).

- Thời gian: từ 19g00 đến 20g00 ngày 15/3/2019.

- Địa điểm: tại Công viên Lưu Hữu Phước, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

- Các phòng, đơn vị đăng ký danh sách tham dự chậm nhất ngày 08/3/2019 để Văn phòng Sở tổng hợp và đăng ký với Sở Công thương. Trên đây là nội dung triển khai Kế hoạch số 37/KH-UBND của Sở Khoa học và Công nghệ, kính gửi các đơn vị biết và thực hiện./.

Chi tiết văn bản.

 

Sở KH&CN TP. Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ