SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Ứng dụng CNTT trong quản lý và quảng bá Bảo tàng thành phố Cần Thơ
Chiều ngày 19/3/2019, Sở Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ tổ chức Hội đồng khoa học và công nghệ nghiệm thu đề tài “Ứng dụng CNTT trong quản lý và quảng bá Bảo tàng thành phố Cần Thơ” do bà Huỳnh Thị Tuyết Nhung và ông Dương Thế Dũng làm đồng chủ nhiệm.

Nghiên cứu thực hiện nhằm mục tiêu xây dựng hệ thống thông tin quản lý hiện vật bảo tàng; số hóa hiện vật, tài liệu hồ sơ hiện vật bảo tàng; xây dựng website và quy trình quảng bá hiện vật bảo tàng.

Thành viên hội đồng.

Nhóm nghiên cứu.

Qua thời gian thực hiện, đề tài đã xây dựng phương pháp và tạo lập bộ cơ sở tài liệu hiện vật bảo tàng, với số lượng 4.500 hiện vật; xây dựng hệ thống thông tin quản lý hiện vật tại Bảo tàng TP.Cần Thơ; xây dựng website quảng bá Bảo tàng TP Cần Thơ; tổ chức đào tạo chuyển giao công nghệ: xây dựng tài liệu và tổ chức đào tạo, hướng dẫn sử dụng và quản trị hệ thống; hệ thống thông tin quản lý hiện vật và website quảng bá Bảo tàng đưa vào sử dụng và vận hành thử nghiệm tại Bảo tàng TP Cần Thơ.

Hệ thống thông tin quản lý bảo tàng sau khi hoàn chỉnh sẽ góp phần thêm vào đặc trưng hóa công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hiện vật, công tác nghiệp vụ và công tác quảng bá thông tin bảo tàng theo đặc trưng riêng, tối ưu và phù hợp nhất của từng địa phương.

Sở KH&CN Cần Thơ (dtphong)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ