SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13 (Từ ngày 25/03/2019 đến ngày 29/03/2019)
Tuần 13

Ngày

Nội dung công việc

Thứ hai

25/03/2019

- 7giờ30: dự Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) tại HT Thành Ủy (BGĐ)

- 14g: Họp giao ban tại HT Sở (BGĐ, lãnh đạo các phòng và đơn vị dự)

Thứ ba

26/03/2019

- 14g: dự phiên họp UBND thành phố thường kỳ tháng 3 năm 2019 tại phòng họp trực tuyến, VPUBND TP (PGĐ Hoài Phương)

Thứ tư

27/03/2019

- Tham gia Lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tại trường chính trị (PGĐ An) (Từ 27.03-29.03)

- 15g: Họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố bổ sung năm 2019 - Lĩnh vực Công nghệ Tại HT Sở (PGĐ. Hoài Phương, P.QLKH, TTKHCN, TTƯD)

Thứ năm

28/03/2019

- 7g: tham gia đoàn giám sát của Ban KT-NS HĐND TP v/v xây dựng và phát triển nông nghiệp công nghệ cao của TP tại HT VP HĐND (PGĐ Hoài Phương)

- 9g: Làm việc với UBND huyện Vĩnh Thạnh về kế hoạch hoạt động KH&CN năm 2019. tại UBND huyện Vĩnh Thạnh (PGĐ. Hoàng Phương, P.QLCS,P.QLKH, P.QLCN, P.QLCN&TCN, Chi cục TĐC, TTTT, TTƯD)

- 14g: Họp Nghiệm thu đề tài KHXH "Giải pháp nâng cao trình độ chính trị và năng lực công tác của đội ngũ đảng viên ở thành phố Cần Thơ" tại HT Sở (PGĐ. Hoài Phương, P.QLKH, TT.Thông tin)

- 14g: Làm việc với UBND huyện Phong Điền về kế hoạch hoạt động KH&CN năm 2019. tại UBND huyện Phong Điền (PGĐ. Hoàng Phương, P.QLCS,P.QLKH, P.QLCN, P.QLCN&TCN, Chi cục TĐC, TTTT, TTƯD)

Thứ sáu

29/03/2019

- 7h30, dự hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (mở rộng) tại Hội trường các ban xây dựng Đảng của Thành ủy (PGĐ Hoài Phương)

- 8g: Làm việc với UBND quận Bình Thủy về kế hoạch hoạt động KH&CN năm 2019. tại UBND quận Bình Thủy (PGĐ Hoàng Phương, P.QLCS, P.QLKH, P.QLCN,P.QLCN&TCN, Chi cục TĐC, TTTT, TTƯD)

- 8g: dự Hội nghị sản phụ khoa lần IV tại KS Vạn Phát, Cần Thơ (P.QLKH)

- 14g: Làm việc với UBND huyện Thới Lai về kế hoạch hoạt động KH&CN năm 2019. tại UBND huyện Thới Lai (PGĐ. Hoàng Phương, P.QLCS, P.QLCN, P.QLCN&TCN, Chi cục TĐC, TTTT, TTƯD)

Lịch trực CQ

- Thứ 2 : VP. Sở - Thứ 3: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 4 : VP.Sở  - Thứ 5: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 6: VP. Sở

Ghi chú: Đề nghị các đơn vị cử cán bộ trực cơ quan đầy đủ, nghiêm túc đúng thời gian quy định.

(Lịch này thay cho thư mời)

Nơi nhận:

- VP.UBND TP.CT;

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;       

- Thông báo bảng.   

TL.GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

                                   

Lâm Ngọc Thùy

văn phòng Sở
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ