SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15 (Từ ngày 08/04/2019 đến ngày 12/04/2019)
Tuần 15

Ngày

Nội dung công việc

Thứ hai

08/04/2019

- 8g: Họp giao ban tại HT Sở (mời BGĐ, lãnh đạo các phòng, đơn vị dự)

- 14g: Họp chi bộ Văn phòng Sở tại HT Sở (mời đảng viên Chi bộ VPS dự)

Thứ ba

09/04/2019

- 7g30: Hội đồng đánh giá giữa kỳ dự án "Xây dựng mô hình chuỗi sản xuất rau non (rau baby)...." tại Điểm thực hiện mô hình dự án (PGĐ Hoàng Phương, P.QLKH, P.KHTC, TTTT)

- 8g, làm việc với Đoàn của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Quốc hội khóa XIII về việc giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống thiên tai tại phòng họp số 3, VP UBND TP (PGĐ An)

- 8g: Tiếp đoàn khảo sát của Thanh tra thành phố về quy định quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN giai đoạn 2016 -2018 tại HT Sở (PGĐ Hoài Phương, trưởng các phòng, thủ trưởng và kế toán các đơn vị trực thuộc)

- 14h, họp Đảng ủy mở rộng tại HT Sở (Mời BCH Đảng ủy, Bí thư các chi bộ, Chủ tịch CĐ, Bí thư Đoàn thanh niên dự)

Thứ tư

10/04/2019

9g, Làm việc với TT KT TĐC chuẩn bị cho buổi họp ngày 12/4/2019 tại HT Sở (PGĐ Hoài Phương, TTKT)

Thứ năm

11/04/2019

- Tham gia Lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tại trường chính trị (PGĐ An) (Từ 11.4-12.04)

- 8g: Dự Hội thảo "Những ứng dụng của ngành công nghệ sinh học thực vật trong sản xuất dược phẩm  – Plant Biotechnology and Pharmacy" tại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Cần Thơ  (PGĐ Hoàng Phương)

Thứ sáu

12/04/2019

- 8g, họp xem xét, giải quyết vướng mắc thực hiện gói thầu mua sắm trang thiết bị Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại phòng họp số 2, Văn phòng UBND TP (PGĐ Hoài Phương, P.KHTC, TTKT) (TTKT chuẩn bị nội dung)

- 14g: Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài "Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức đảng cơ sở trực thuộc các đảng bộ cấp trên cơ sở thuộc thành phố Cần Thơ" tại HT Sở (PGĐ. Hoài Phương, P.QLKH, TTTT)

Lịch trực CQ

- Thứ 2 : VP. Sở - Thứ 3: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 4 : VP.Sở  - Thứ 5: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 6: VP. Sở

Ghi chú: Đề nghị các đơn vị cử cán bộ trực cơ quan đầy đủ, nghiêm túc đúng thời gian quy định.

(Lịch này thay cho thư mời)

văn phòng Sở
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ