SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Nghiệm thu đề tài “Tác động của những hiệp định thương mại tự do đối với thành phố Cần Thơ và giải pháp ứng phó”
Ngày 16/04/2019, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài “Tác động của những hiệp định thương mại tự do đối với thành phố Cần Thơ và giải pháp ứng phó” do Ông Phạm Bình An làm chủ nhiệm, Viện Kinh tế Xã hội thành phố Cần Thơ làm cơ quan chủ trì thực hiện.

Mục tiêu của đề tài là nhằm đánh giá những tác động của các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam tham gia đến một số sản phẩm chủ lực của Cần Thơ (lúa, gạo, thủy sản, trái cây, may mặc và da giày), từ đó đề xuất giải pháp và nội dung cần chuẩn bị của chính quyền, doanh nghiệp, các tổ chức có liên quan nhằm khai thác tốt nhất cơ hội và ứng phó với thách thức phát sinh từ việc thực thi các Hiệp định thương mại tự do.

Được thực hiện từ tháng 09/2017, đề tài cung cấp các đánh giá chung về tác động của Hiệp định thương mại tự do đối với kinh tế và một số sản phẩm chủ lực của Cần Thơ, từ đó đề xuất các nhóm giải pháp như xây dựng, quản lý chuỗi cung ứng các sản phẩm chủ lực; giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp; các giải pháp về thể chế; nguồn nhân lực và tình hình đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, giống cây trồng…

Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Đề tài, đồng thời đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng nhằm tiếp tục hoàn thiện sớm đưa kết quả Đề tài vào ứng dụng thực tiễn.

Sở KH&CN (tdkhiem)
Xem nhiều
Tin liên quan
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ