SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Giải pháp hoàn thiện cơ chế tạo quỹ đất sạch nhằm thu hút đầu tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP Cần Thơ
Chiều ngày 23/4/2019, Sở Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ tổ chức Hội đồng khoa học và công nghệ nghiệm thu đề tài “Giải pháp hoàn thiện cơ chế tạo quỹ đất sạch nhằm thu hút đầu tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP Cần Thơ” do PGS.TS. Phan Trung Hiền – Khoa Luật, Đại học Cần Thơ làm chủ nhiệm.

Đề tài thực hiện nhằm xác định những thuận lợi và khó khăn trong cơ chế tạo quỹ đất sạch nhằm thu hút đầu tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP Cần Thơ, đưa ra các giải pháp cụ thể để thực hiện cơ chế tạo quỹ đất sạch với hiệu quả tối ưu.

Thành viên hội đồng.

Nhóm nghiên cứu đã sử dụng kết hợp nhiều phương pháp như phương pháp lịch sử, phương pháp thống kê, phương pháp tổng hợp, phương pháp phân tích kinh tế để hệ thống, tổng hợp và phân tích các quy định pháp luật hiện hành về tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư và nghiên cứu pháp lý, nghiên cứu thực tiễn về nội dung này trên địa bàn TP Cần Thơ. Khảo sát thực tế tại một số dự án tạo quỹ  đất thông qua phỏng vấn những người sử dụng đất trong phạm vi dự án phường Long Hòa và phường Long Tuyền, quận Bình Thủy; dự án khu đất Nhà nước quản lý tiếp giáp đường Trần Hoàng Na nối dài thông qua khảo sát người dân trong dự án trên địa bàn phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều.

Nhóm nghiên cứu.

Qua thời gian thực hiện đề tài, Ban Chủ nhiệm đề tài đã hoàn thiện cơ sở lý luận và phân tích đánh giá quy định pháp luật hiện hành về quy định tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư; xác định những đặc thù và bất cấp cụ thể trong thực tiễn thực hiện dự án thông qua nghiên cứu khảo sát định lượng; tổng kết kinh nghiệm của một số địa phương và những ý kiến chuyên gia làm cơ sở phân tích, đề xuất những giải pháp hoàn thiện quy trình thực hiện dự án tạo quỹ đất sạch trên địa bàn TP Cần Thơ; đưa ra những khuyến nghị cụ thể nhằm nâng cao chất lượng đánh giá hiệu quả dự án trước khi triển khai cả về hiệu quả kinh tế và tác động xã hội; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức có liên quan đến quá trình thực hiện dự án nhằm nâng cao trách nhiệm và hiệu quả phối hợp trong quá trình thực hiện dự án.

Sở KH&CN Cần Thơ (dtphong)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ