SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Thanh tra về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng trong kinh doanh xăng dầu
Thực hiện theo Quyết định số 39/QĐ-SKHCN ngày 26 tháng 02 năm 2019 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ về việc thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại 38 tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu (sau đây gọi chung là cơ sở) trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Qua quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra đã phát hiện và xử lý 03 cơ sở vi phạm trong sử dụng phương tiện đo nhóm 2 (cột đo xăng dầu) do đã thực hiện hành vi vi phạm như tháo dỡ niêm phong, kẹp chì trên phương tiện đo; không có chứng chỉ kiểm định theo quy định... Chánh Thanh tra Sở đã ban hành 03 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 03 cơ sở vi phạm với tổng số tiền phạt là 16.750.000 đồng. Về chất lượng, Đoàn thanh tra lấy 32 mẫu xăng dầu gửi tới tổ chức thử nghiệm để kiểm tra chất lượng, kết quả phát hiện và xử lý 01 mẫu xăng E5 RON 92-II của một cơ sở có chỉ tiêu trị số Octan (RON) và hàm lượng Ethanol thấp hơn quy định (QCVN 1:2015/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học), Chánh Thanh tra Sở đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền phạt là 51.630.000 đồng.

Kết quả thanh tra cho thấy các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố Cần Thơ phần lớn thực hiện tốt các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng. Bên cạnh đó vẫn còn một số cơ sở vi phạm trong sử dụng phương tiện đo nhóm 2 (cột đo xăng dầu), bán hàng hóa (xăng dầu) có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Số lượng cơ sở vi phạm trong việc sử dụng phương tiện đo nhóm 2 là 03 trong tổng số 38 cơ sở kinh doanh xăng dầu được thanh tra chiếm tỷ lệ 8 %; Số lượng cơ sở vi phạm về chất lượng xăng dầu là 01 cơ sở chiếm tỷ lệ gần 3 % trong tổng số 38 cơ sở được thanh tra.

Qua công tác thanh tra, Đoàn Thanh tra đã kịp thời phát hiện và xử lý đối với các cơ sở có hành vi vi phạm, góp phần nâng cao vai trò của cơ quan quản lý nhà nước, đồng thời hướng dẫn, nâng cao ý thức chấp hành của các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố Cần Thơ thực hiện tốt các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu./.

Thanh tra Sở
Xem nhiều
Tin liên quan
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ