SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Thanh tra Bộ tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật tố cáo và Luật phòng, chống tham nhũng
Sáng 4/5, tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Thanh tra Bộ đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật tố cáo và Luật phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ công chức, lãnh đạo và chuyên viên của Thanh tra Bộ và mời một số đơn vị liên quan trong Bộ cùng tham dự như: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Cục Sở hữu trí tuệ,…

Toàn cảnh Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật tố cáo và Luật phòng, chống tham nhũng.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Trương Hồng Dương, Chánh Thanh tra Bộ nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 vừa được Quốc hội khóa XIV thông qua.

Chánh Thanh tra Bộ đề nghị các đại biểu tập trung lắng nghe, trao đổi các tình huống cụ thể để nắm vững các quy định của pháp luật về tố cáo, phòng, chống tham nhũng; từ đó xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm, tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị nhằm vận dụng và giải quyết công việc được giao. 

Ông Trương Hồng Dương cũng cho biết, sau Hội nghị, Thanh tra Bộ sẽ báo cáo Bộ trưởng để đề xuất kế hoạch tuyên truyền sâu rộng những nội dung của Luật tố cáo và Luật phòng, chống tham nhũng cũng như các Nghị định liên quan sắp ban hành đối với toàn thể cán bộ công chức của Bộ KH&CN.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe ông Đinh Văn Minh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ phổ biến những nội dung cơ bản, những điểm mới sửa đổi, bổ sung và những vấn đề cần lưu ý trong quá trình triển khai Luật Tố cáo, Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 như: Những nội dung cơ bản của 02 luật, trong đó nhấn mạnh về khái niệm, quy trình, thủ tục, thời gian, thẩm quyền,… giải quyết tố cáo; Những điểm bổ sung của pháp luật về tố cáo như: tố cáo nặc danh; cho phép rút tố cáo; quy định rõ về bảo vệ người tố cáo, bảo vệ quyền và lợi ích của người bị tố cáo; tạm đình chỉ, đình chỉ việc giải quyết tố cáo... 

Về Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 có những sửa đổi về phạm vi tham nhũng; khái niệm tham nhũng; tính công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý của cơ quan, tổ chức, đơn vị; việc phân cấp về thẩm quyền quản lý tài sản kê khai của công chức; việc tặng quà, nhận quà tặng; việc thanh toán qua tài khoản; kiểm soát xung đột lợi ích; kiểm soát thu nhập,…

Qua gần 3 giờ làm việc với tinh thần cung cấp thông tin, trách nhiệm của báo cáo viên; tinh thần nghiêm túc lắng nghe, trao đổi thẳng thắn, cởi mở của các công chức tham dự, buổi làm việc đã đạt được kết quả ngoài mong muốn. Các công chức tham dự buổi làm việc đánh giá cao về hiệu quả thiết thực đem lại của công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tố cáo và Luật phòng, chống tham nhũng và mong muốn có sự hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa Thanh tra Chính phủ với Bộ KH&CN trong triển khai thực hiện 2 Luật trên.

www.truyenthongkhoahoc.vn (nnttien)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ