SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20 (Từ ngày 13/05/2019 đến ngày 17/05/2019)
Tuần 20

Ngày

Nội dung công việc

Thứ hai

13/05/2019

- Dự lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính tại trường chính trị (PGĐ Hoàng Phương) (Từ 13.5 - 17.5)

- 8g30: dự Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình và triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại phòng họp trực tuyến, VP UBND TP (Lãnh đạo Chi cục TĐC)

Thứ ba

14/05/2019

- 8g: dự họp mặt 68 năm "Ngày truyền thống của ngành Công thương Việt Nam" tại HT Sở Công Thương (PGĐ An)

Thứ tư

15/05/2019

- 7h30: dự Hội nghị tuyên dương học tập, làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình tại HT Các Ban xây dựng Đảng Thành Ủy (Đ/c Hải – Chi cục TĐC)

- 8g: tiếp đoàn thanh tra thành phố thanh tra việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ từ ngân sách Nhà nước giai đoạn năm 2016 - 2018 tại HT Sở (PGĐ An, Trưởng các phòng, thủ trưởng và kế toán các đơn vị trực thuộc)

- 8h, dự Hội nghị giao ban Khối Ứng dụng tại TTƯD TBKH&CN (PGĐ Hoàng Phương, TTUD)

- 14g: dự Hội thảo “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động chuyển giao, ứng dụng công nghệ” tại Trung tâm ứng dụng TBKH&CN Cần Thơ (PGĐ Hoài Phương, PGĐ Hoàng Phương, lãnh đạo các phòng, đơn vị)

- 14h: Khảo sát hiện trạng công nghệ thiết bị của doanh nghiệp tham gia Chương trình đổi mới công nghệ tại Quận Cái Răng (PGĐ An, P.KHTC, P.QLCN&TTCN, P.QLKHCNCS, TTTT, TTUD)

Thứ năm

16/05/2019

- 9h, làm việc với TTTT về Techfest vùng ĐBSCL 2019 tại HT Sở (PGĐ Hoài Phương, TTTT)

- 13giờ30: dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cừờng sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản tại HT Các ban xây dựng Đảng Thành ủy (PGĐ Hoài Phương, CVP)

Thứ sáu

17/05/2019

- 6g: dự Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Bến Ninh Kiều, HT Thành Ủy (PGĐ Hoàng Phương,)

- 14g: Hội đồng tư vấn KH&CN thẩm định công nghệ dự án đầu tư "Khu liên hợp sản xuất lắp ráp Motors" tại HT Sở (PGĐ Hoàng Phương, P.QLCN&TTCN)

Lịch trực CQ

- Thứ 2 : VP. Sở - Thứ 3: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 4 : VP.Sở  - Thứ 5: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 6: VP. Sở

Ghi chú: Đề nghị các đơn vị cử cán bộ trực cơ quan đầy đủ, nghiêm túc đúng thời gian quy định.

(Lịch này thay cho thư mời)

văn phòng Sở
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ