SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21 (Từ ngày 20/05/2019 đến ngày 24/05/2019)
Tuần 21

Ngày

Nội dung công việc

Thứ hai

20/05/2019

- 8g: Họp giao ban tại HT Sở (mời BGĐ, lãnh đạo các phòng, đơn vị dự)

- Dự lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính tại trường chính trị (PGĐ Hoàng Phương) (Từ 20.5 – 24.5)

- 7g30: dự Lễ khai mạc Hội thi Tin học trẻ TP Cần Thơ năm 2019 tại Trường ĐH KT-CN Cần Thơ (PGĐ Hoàng Phương, P.QLCN)

Thứ ba

21/05/2019

- 9h: Làm việc với Cục Phát triển Thị trường và DN KH&CN, Cục Thông tin KH&CN về Techfest, Techmart vùng ĐBSCL tại HT Sở (PGĐ Hoài Phương, P. KHTC, TTTT, TTUD)

- 13h30: Làm việc với Cục thông tin KH&CN tại HT Sở (PGĐ Hoài Phương, TTTT)

Thứ tư

22/05/2019

- 8h: Họp chuẩn bị các nội dung tổ chức Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo thành phố với thanh niên năm 2019 tại P.1, Sở Nội vụ (PGĐ An)

Thứ năm

23/05/2019

- 9h: Làm việc với TTKT về gói thiết bị kiểm định Dioxin tại HT Sở (PGĐ Hoài Phương, TTKT)

Thứ sáu

24/05/2019

- 8g: Hội đồng thẩm định nội dung và kinh phí đề tài "Nghiên cứu tạo chế phẩm sinh học chứa vi khuẩn CT-78...." tại HT Sở (PGĐ Hoàng Phương, P.QLKH, P.KHTC)

Lịch trực CQ

- Thứ 2 : VP. Sở - Thứ 3: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 4 : VP.Sở  - Thứ 5: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 6: VP. Sở

Ghi chú: Đề nghị các đơn vị cử cán bộ trực cơ quan đầy đủ, nghiêm túc đúng thời gian quy định.

(Lịch này thay cho thư mời)

văn phòng Sở
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ