SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23 (Từ ngày 03/06/2019 đến ngày 07/06/2019)
Tuần 23

Ngày

Nội dung công việc

Thứ hai

03/06/2019

- 7g30: Họp HĐND kỳ họp bất thường tại HT VP HĐND (PGĐ Hoài Phương)

- Dự lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính tại trường chính trị (PGĐ Hoàng Phương) (Từ 03.6 – 06.6)

- 14g: Họp giao ban tại HT Sở (mời BGĐ, lãnh đạo các phòng, đơn vị dự)

Thứ ba

04/06/2019

- 9g: làm việc với tạp chí doanh nghiệp và thương mại về Chương trình thông tin chuyên đề đánh giá tác động và khả năng hội nhập kinh tế quốc tế thành phố Cần Thơ tại HT Sở (PGĐ Hoài Phương)

- 8h: họp tuyển chọn công trình sáng tạo KHCN để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2019 tại HT Sở (PGĐ An, P.QLCN)

- 9g: tiếp đoàn thanh tra công bố kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước tại HT Sở (PGĐ An, lãnh đạo các phòng và đơn vị dự)

Thứ tư

05/06/2019

- 8g: dự hội thảo liên kết các nhà nghiên cứu Anh - Việt tại HT Khoa công nghệ, Trường ĐH Cần Thơ  (PGĐ Hoàng Phương, P.QLKH)

- 8h, họp Ban Chỉ đạo phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn thành phố Cần Thơ tại P.3, VP UBND TP (PGĐ Hoàng Phương)

- 13g30: Báo cáo với đoàn giám sát của HĐND TP về việc quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; tình hình quản lý sử dụng kinh phí sự nghiệp KHCN của thành phố giai đoạn 2016-2018 tại HT VP HĐND (PGĐ Hoài Phương, P. KHTC, P.QLKH, P.QLKHCNCS)

Thứ năm

06/06/2019

- 9g: Làm việc với Viện nghiên cứu phát triển ĐBSCL về mô hình Innovation Club tại HT Sở (PGĐ Hoài Phương, P.QLKH, P.QLCN&TTCN, TTTT, TTUD)

Thứ sáu

07/06/2019

- 9h: Làm việc với Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN TP. Hồ Chí Minh tại TP Hồ Chí Minh (PGĐ Hoàng Phương, TTUD)

- 14g: Tiếp xúc cử tri tại UBND xã Tân Thới (PGĐ Hoài Phương)

Lịch trực CQ

- Thứ 2 : VP. Sở - Thứ 3: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 4 : VP.Sở  - Thứ 5: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 6: VP. Sở

Ghi chú: Đề nghị các đơn vị cử cán bộ trực cơ quan đầy đủ, nghiêm túc đúng thời gian quy định.

(Lịch này thay cho thư mời)

văn phòng Sở
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ