SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24 (Từ ngày 10/06/2019 đến ngày 14/06/2019)
Tuần 24

Ngày

Nội dung công việc

Thứ hai

10/06/2019

- 8h: họp Đảng ủy tại HT Sở (Mời BCH Đảng ủy dự)

- Dự lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính tại trường chính trị (PGĐ Hoàng Phương) (10.6 - 13.6)

- 14g: Họp chi bộ Văn phòng Sở tại HT Sở (mời các đồng chí Đảng viên Chi bộ VP Sở dự)

- 15g: dự hội thảo khoa học "tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trong phát triển kinh tế - xã hội TPCT" tại phòng họp Ban tuyên giáo Thành Ủy (PGĐ Hoàng Phương)

Thứ ba

11/06/2019

- 9h, họp triển khai đề án sắp xếp tổ chức bộ máy tại HT Sở (Mời toàn thể Công chức, người lao động Khối VPS dự)

Thứ tư

12/06/2019

- 14g: dự Hội đồng nghiệm thu cơ sở tại Trường ĐHCT (PGĐ An)

Thứ năm

13/06/2019

- 14g: Họp Hội đồng ĐGGK Đề tài "Nghiên cứu đánh giá thực trạng sản xuất, tiêu thụ và xây dựng mô hình vườn cây ăn trái phục vụ phát triển du lịch tại thành phố Cần Thơ" tại HT Sở (PGĐ Hoài Phương, P.QLKH, P.KHTC, TTTT)

Thứ sáu

14/06/2019

- 8g: Tiếp xúc cử tri tại UBND xã Nhơn Nghĩa (PGĐ Hoài Phương)

- 14g: Tiếp xúc cử tri tại UBND xã Trường Long (PGĐ Hoài Phương)

Lịch trực CQ

- Thứ 2 : VP. Sở - Thứ 3: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 4 : VP.Sở  - Thứ 5: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 6: VP. Sở

Ghi chú: Đề nghị các đơn vị cử cán bộ trực cơ quan đầy đủ, nghiêm túc đúng thời gian quy định.

(Lịch này thay cho thư mời)

văn phòng Sở
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ