SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26 (Từ ngày 24/06/2019 đến ngày 28/06/2019)
Tuần 26

Ngày

Nội dung công việc

Thứ hai

24/06/2019

- 7g30: họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 13 HĐND thành phố thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách  tại HT VP HĐND (PGĐ Hoài Phương)

- Dự lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên (Từ 24/6-27/6) tại trường chính trị (PGĐ Hoàng Phương)

- 14g: tiếp và làm việc với Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013- 2018 tại P.3, VPUBND TP (PGĐ Hoài Phương)

Thứ ba

25/06/2019

- 14g: Họp hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố năm 2020 lĩnh vực công nghệ tại HT Sở (PGĐ An, P.QLKH)

Thứ tư

26/06/2019

- 7g30: Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2019 tại HT UBND TP (VP Sở)

Thứ năm

27/06/2019

- 7g30: dự Hội nghị BCH Đảng bộ Thành phố tại HT Các ban xây dựng Đảng Thành ủy (PGĐ Hoài Phương)

- 7g30: dự ngày hội phụ nữ sáng tạo - khởi nghiệp và liên hoan sáng kiến truyền thông "An toàn cho phụ nữ và trẻ em" năm 2019 tại TT DVVL thanh niên TPCT (Lãnh đạo TTTT)

Thứ sáu

28/06/2019

- 8g: họp tổ đại biểu HĐND huyện Phong Điền tại HT VP HĐND (PGĐ Hoài Phương)

- 13g30: họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 13 HĐND thành phố thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách  tại HT VP HĐND (PGĐ Hoài Phương)

- 14g: Hội thảo "Ứng dụng giải pháp công nghệ số trong công tác quản lý" tại HT Sở (PGĐ Hoàng Phương, P.QLCN&TTCN)

Lịch trực CQ

- Thứ 2 : VP. Sở - Thứ 3: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 4 : VP.Sở  - Thứ 5: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 6: VP. Sở

Ghi chú: Đề nghị các đơn vị cử cán bộ trực cơ quan đầy đủ, nghiêm túc đúng thời gian quy định.

(Lịch này thay cho thư mời)

văn phòng Sở
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ