SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27 (Từ ngày 01/07/2019 đến ngày 05/07/2019)
Tuần 27

Ngày

Nội dung công việc

Thứ hai

01/07/2019

- 8g: Họp giao ban tại HT Sở (mời BGĐ, lãnh đạo các phòng, đơn vị dự)

- Dự lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính tại Trường Chính trị (PGĐ Hoàng Phương) (Từ 01/7-05/7)

- 14g: Họp tổ đại biểu HĐND Phong Điền (PGĐ Hoài Phương)

- 14g: Kiểm tra tiến độ thực hiện dự án tham gia Chương trình hỗ trợ DNNVV đổi mới công nghệ, thiết bị tại Huyện Thới Lai (PGĐ An, P.KHTC, P.QLCN&TTCN, P.QLKHCN cơ sở, TTTT)

Thứ ba

02/07/2019

- 14g: Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN thực hiện năm 2020 - Lĩnh vực Y tế (Thần kinh, Cơ xương khớp) tại Hội trường Sở (PGĐ. Hoài Phương, P.QLKH )

 - 13g30: Hội nghị Sơ kết công tác 6 đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019 ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  tại HT Sở NN&PTNT (PGĐ An)

Thứ tư

03/07/2019

- 8g30: làm việc với KVIP về công tác 6 tháng đầu năm, kế hoạch công tác các tháng cuối năm 2019 và nghe báo cáo công tác chuẩn bị vận hành dự án “Hỗ trợ cơ giới hóa nông nghiệp Việt Nam tại thành phố Cần Thơ”  tại KVIP (PGĐ An)!

- 13g30, họp Tiểu ban Văn kiện và Tổ biên tập Tiểu ban Văn kiện Đại hội tại VP Thành Ủy (PGĐ Hoài Phương)

Thứ năm

04/07/2019

- 8g: Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN thực hiện năm 2020 - Lĩnh vực Y tế  (Lao Phổi) tại Hội trường Sở (PGĐ Hoài Phương, P. QLKH)

- 8g: họp trực tuyến Phiên họp Chính phủ với các địa phương tại phòng họp trực tuyến, VP UBND TP (PGĐ An) (Cả ngày)

- 14g: Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN thực hiện năm 2020 - Lĩnh vực Y tế (Tim mạch) tại Hội trường Sở (PGĐ Hoài Phương, P. QLKH)

- 14g: Hội đồng tư vấn nhiệm vụ KH&CN 2020 lĩnh vực Công nghệ sinh học tại Hội trường Sở (PGĐ Hoàng Phương, P. QLKH)

Thứ sáu

05/07/2019

- 7g30: dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng (Khóa XII) của Đảng tại HT Các Ban xây dựng Đảng Thành Ủy (PGĐ Hoài Phương)

- 8g: Dự Hội nghị sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 tại HT Ban Dân tộc TP (Đ/c Xa – TP QLKH)

- 8g: Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 7/2019 tại HT Thành Ủy (Đ/c Thắng - TTKT)

- 14g: Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN thực hiện năm 2020 - Lĩnh vực Y tế (Quản lý) tại Hội trường VPS (PGĐ. Hoài Phương, P.QLKH )

- 13g: Hội thảo về chính sách phát triển doanh nghiệp KH&CN và ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN tại Q.1, TP HCM ( Đ/c Dũng – TP QLCN&TTCN)

Lịch trực CQ

- Thứ 2 : VP. Sở - Thứ 3: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 4 : VP.Sở  - Thứ 5: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 6: VP. Sở

Ghi chú: Đề nghị các đơn vị cử cán bộ trực cơ quan đầy đủ, nghiêm túc đúng thời gian quy định.

(Lịch này thay cho thư mời)

văn phòng Sở
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ