SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28 (Từ ngày 08/7/2019 đến ngày 12/7/2019)
Tuần 28

Ngày

Nội dung công việc

Thứ hai

08/7/2019

- 14g: Hội đồng Tư vấn Xác định nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp thành phố 2020 lĩnh vực Quản lý Y tế tại HT Sở (PGĐ Hoài Phương, P.QLKH)

-13g30: Hội nghị sơ kết 03 năm kết quả thực hiện Đề án "Bảo tồn và phát triển Chợ nổi Cái Răng" tại HT Quận ủy Cái Răng (PGĐ Hoàng Phương, P.QLCNg)

- 13g30: Họp Chi bộ Văn phòng Sở tại HT Sở (Mời các Đ/c Đảng viên Chi bộ VP Sở dự)

Thứ ba

09/7/2019

- 7g30: Diễn đàn KHCN Ứng dụng thành tựu của CMCN 4.0 vào ngành thủy sản tại HT Nhà Khách đoàn 30, Cần Thơ (PGĐ An)

- 8g: Hội nghị thông tin Thời sự năm 2019 tại HT Thành Ủy Cần Thơ (BGĐ)

- 14g: Hội đồng Tư vấn Xác định nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp thành phố 2020 lĩnh vực Công nghệ Thực phẩm tại HT Sở (PGĐ Hoài Phương, P.QLKH)

- 15g30: Họp Đảng ủy mở rộng tại HT Sở (Mời BCH Đảng ủy, Bí thư các Chi bộ, chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên dự)

- 14g: PGĐ Hoàng Phương đi công tác ngoài thành phố (Văn Phòng chuẩn bị xe )

- 14g: Hội nghị sơ kết công tác thu thuế 6 tháng đầu năm 2019 tại HT Cục Thuế (Đ/c Dũng -  TP QLCN&TTCN)

Thứ tư

10/7/2019

- 7g30: dự Kỳ họp thứ 13 HĐND thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại HT UBND TP (PGĐ Hoài Phương) (Từ 10.7 - 12.7)

- 8g: dự hội thảo triển khai các hoạt động điểm kết nối cung cầu công nghệ tỉnh Phú Yên tại Phú Yên (PGĐ Hoàng Phương, TTUD)

- 7g: Khảo sát hướng dẫn DN tham gia Chương trình SHTT  tại huyện Vĩnh Thạnh (Phòng Quản lý chuyên ngành)

Thứ năm

11/7/2019

- 7g30: dự Kỳ họp thứ 13 HĐND thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Từ 10.7 - 12.7) tại HT UBND TP (PGĐ Hoài Phương)

- 7g: Khảo sát hướng dẫn DN tham gia Chương trình SHTT tại quận Thốt Nốt (Phòng Quản lý chuyên ngành)

Thứ sáu

12/7/2019

- 7g30: dự Kỳ họp thứ 13 HĐND thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Từ 10.7 - 12.7) tại HT UBND TP (PGĐ Hoài Phương)

- 7g: Khảo sát hướng dẫn DN tham gia Chương trình SHTT tại huyện Cờ Đỏ (Phòng Quản lý chuyên ngành)

Lịch trực CQ

- Thứ 2 : VP. Sở - Thứ 3: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 4 : VP.Sở  - Thứ 5: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 6: VP. Sở

Ghi chú: Đề nghị các đơn vị cử cán bộ trực cơ quan đầy đủ, nghiêm túc đúng thời gian quy định.

(Lịch này thay cho thư mời)

văn phòng Sở
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ