SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29 (Từ ngày 15/7/2019 đến ngày 19/7/2019)
Tuàn 29

Ngày

Nội dung công việc

Thứ hai

15/07/2019

- 7g30: Họp tổ biên tập của tiểu ban văn kiện đại hội tại VP Thành Ủy (PGĐ Hoài Phương)

- 8g: Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình triển khai thi hành Luật Quy hoạch tại phòng họp trực tuyến, VP UBND TP (PGĐ Hoàng Phương)
- PGĐ An đi học (Đến hết tuần)
- 7g: Khảo sát hướng dẫn DN tham gia Chương trình SHTT tại huyện Thới Lai (P.QLCN)

- 14g: Họp kiểm tra gói thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị kiểm tra Dioxin trong môi trường, thức ăn chăn nuôi tại Tập trung tại Sở KH&ĐT (PGĐ Hoài Phương, P.KHTC, TTKT)

Thứ ba

16/07/2019

- 8g: Họp giao ban tại HT Sở (mời BGĐ, lãnh đạo các phòng, đơn vị dự)

- 10g: Họp lấy phiếu ý kiến tín nhiệm cán bộ tại HT Sở (Mời BGĐ, trưởng, phó các phòng và đơn vị dự)

- 7g30: Hội nghị BCH Liên đoàn lao động thành phố (mở rộng) khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023 tại HT Nhà Văn hóa lao động TP (PGĐ Hoàng Phương)

- 7g: Khảo sát hướng dẫn DN tham gia Chương trình SHTT tại huyện Phong Điền (P.QLCN)

Thứ tư

17/07/2019

- 7g: Khảo sát hướng dẫn DN tham gia Chương trình SHTT tại Quận Ô Môn (P.QLCN)

- 14g: họp Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng thành phố Cần Thơ năm 2018 – 2019 tại P.3, VP UBND TP (PGĐ An)!

Thứ năm

18/07/2019

- 7g30: Dự kỳ họp thứ 12 HĐND huyện Phong Điền khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 tại HT Huyện ủy Huyện Phong Điền (PGĐ Hoài Phương)

- 7g: Khảo sát hướng dẫn DN tham gia Chương trình SHTT tại Quận Bình Thủy (P.QLCN)

Thứ sáu

19/07/2019

- 7g30: Dự Hội thảo "Thực tiễn và giải pháp cho việc bảo hộ, khai thác và phát triển thương hiệu đối với các đặc sản địa phương khu vực Phía Nam tại Phú Quốc, Kiên Giang (PGĐ Hoàng Phương, P.QLKHCN CS)

- 7g: Khảo sát hướng dẫn DN tham gia Chương trình SHTT tại Quận Ninh Kiều (P.QLCN)

Lịch trực CQ

- Thứ 2 : VP. Sở - Thứ 3: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 4 : VP.Sở  - Thứ 5: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 6: VP. Sở

Ghi chú: Đề nghị các đơn vị cử cán bộ trực cơ quan đầy đủ, nghiêm túc đúng thời gian quy định.

(Lịch này thay cho thư mời)

văn phòng Sở
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ