SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31 (Từ ngày 29/7/2019 đến ngày 02/8/2019)
Tuần 31

Ngày

Nội dung công việc

Thứ hai

29/07/2019

- 8g: Họp giao ban tại HT Sở (mời BGĐ, lãnh đạo các phòng, đơn vị dự)

- 13g30: Tiếp đoàn công tác của Học viện KHCN&ĐMST tại HT Sở (PGĐ Hoàng Phương, TTTT, TTƯD)

Thứ ba

30/07/2019

- 8g: Tiếp xúc cử tri tại HT UBND xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền (PGĐ Hoài Phương)

- 8g: Tập huấn xác lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ tại Quận Cái Răng (P.QLCN&CN)

- 14g: Tiếp xúc cử tri tại HT UBND xã Giai Xuân, huyện Phong Điền (PGĐ Hoài Phương)

- 14g: Dự phiên họp UBND thành phố thường kỳ 7/2019 tại phòng họp trực tuyến, VP UBND TP (PGĐ Hoài Phương) !

Thứ tư

31/07/2019

- 8g: Tiếp xúc cử tri tại HT UBND thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền (PGĐ Hoài Phương)

- 8g: dự hội nghị tổng kết 5 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở; Sơ kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2019 tại HT Sở Tư Pháp (PGĐ An, CTTra)

- 8g: Tập huấn xác lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ tại huyện Phong Điền (P.QLCN&CN)

- 14g: Tiếp xúc cử tri tại HT UBND xã Mỹ Khánh, Huyện Phong Điền (PGĐ Hoài Phương)

- 13g30: dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị và 02 năm thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 26/6/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy tại HT các ban xây dựng Đảng của Thành ủy (PGĐ An)

Thứ năm

01/08/2019

- Làm việc bình thường

Thứ sáu

02/08/2019

- 7g30, dự tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư “Về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới” tại HT Các ban xây dựng Đảng (VPS)

- 8g: Tập huấn xác lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ tại Quận Thốt Nốt (P.QLCN&CN)

Lịch trực CQ

- Thứ 2 : VP. Sở - Thứ 3: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 4 : VP.Sở  - Thứ 5: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 6: VP. Sở

Ghi chú: Đề nghị các đơn vị cử cán bộ trực cơ quan đầy đủ, nghiêm túc đúng thời gian quy định.

(Lịch này thay cho thư mời)

văn phòng Sở
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ