SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31 (Từ ngày 29/7/2019 đến ngày 02/8/2019)
Tuần 31

Ngày

Nội dung công việc

Thứ hai

29/07/2019

- 8g: Họp giao ban tại HT Sở (mời BGĐ, lãnh đạo các phòng, đơn vị dự)

- 13g30: Tiếp đoàn công tác của Học viện KHCN&ĐMST tại HT Sở (PGĐ Hoàng Phương, TTTT, TTƯD)

Thứ ba

30/07/2019

- 8g: Tiếp xúc cử tri tại HT UBND xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền (PGĐ Hoài Phương)

- 8g: Tập huấn xác lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ tại Quận Cái Răng (P.QLCN&CN)

- 14g: Tiếp xúc cử tri tại HT UBND xã Giai Xuân, huyện Phong Điền (PGĐ Hoài Phương)

- 14g: Dự phiên họp UBND thành phố thường kỳ 7/2019 tại phòng họp trực tuyến, VP UBND TP (PGĐ Hoài Phương) !

Thứ tư

31/07/2019

- 8g: Tiếp xúc cử tri tại HT UBND thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền (PGĐ Hoài Phương)

- 8g: dự hội nghị tổng kết 5 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở; Sơ kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2019 tại HT Sở Tư Pháp (PGĐ An, CTTra)

- 8g: Tập huấn xác lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ tại huyện Phong Điền (P.QLCN&CN)

- 14g: Tiếp xúc cử tri tại HT UBND xã Mỹ Khánh, Huyện Phong Điền (PGĐ Hoài Phương)

- 13g30: dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị và 02 năm thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 26/6/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy tại HT các ban xây dựng Đảng của Thành ủy (PGĐ An)

Thứ năm

01/08/2019

- Làm việc bình thường

Thứ sáu

02/08/2019

- 7g30, dự tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư “Về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới” tại HT Các ban xây dựng Đảng (VPS)

- 8g: Tập huấn xác lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ tại Quận Thốt Nốt (P.QLCN&CN)

Lịch trực CQ

- Thứ 2 : VP. Sở - Thứ 3: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 4 : VP.Sở  - Thứ 5: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 6: VP. Sở

Ghi chú: Đề nghị các đơn vị cử cán bộ trực cơ quan đầy đủ, nghiêm túc đúng thời gian quy định.

(Lịch này thay cho thư mời)

văn phòng Sở
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ