SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Lượng dinh dưỡng N, P, K cây lúa hấp thu trên đất phèn Đồng bằng sông Cửu Long
Thí nghiệm do các tác giả Ngô Ngọc Hưng, Lê Văn Dang và Lâm Ngọc Phương (Khoa Nông nghiệp, Trường đại học Cần Thơ) thực hiện.

Ảnh minh họa: Internet

Mục tiêu nghiên cứu nhằm xác định hàm lượng N, P, K có trong các bộ phận của cây lúa;  nhu cầu N, P, K cần để sản xuất lúa ở vụ Đông Xuân và Hè Thu trên đất phèn ở Đồng bằng sông Cửu long (ĐBSCL).

Giống lúa được sử dụng trong thí nghiệm ở cả hai mùa vụ là giống OM5451. Loại phân bón được sử dụng trong thí nghiệm: Urea (46% N), super Lân Long Thành (16% P2O5) và Kali clorua (60% K2O). Thí nghiệm được thực hiện vào vụ Hè Thu 2015 (tháng 5 đến tháng 8/2015) và vụ Đông Xuân 2015-2016 (tháng 11/2015 đến tháng 2/2016).

Mô hình thí nghiệm 1.000m2 được thực hiện trên đất phèn trong vụ Hè Thu 2015 và Đông Xuân 2015-2016 ở 5 địa điểm khác nhau ở ĐBSCL, bao gồm Phụng Hiệp-tỉnh Hậu Giang, Hòn Đất - tỉnh Kiên Giang, Hồng Dân - tỉnh Bạc Liêu, Long Mỹ - tỉnh Hậu Giang, Tháp Mười - tỉnh Đồng Tháp. Ở mỗi địa điểm, 03 ruộng của nông dân có cùng loại đất được chọn để thực hiện thí nghiệm.

Kết quả thí nghiệm cho thấy, hàm lượng N, P và K trung bình của hạt lúa là 1,08% N, 0,44% P2O5, 0,33% K2O và trong rơm là 0,62% N, 0,27% P2O5, 1,67% K2O. Lượng dưỡng chất N, P, K có trong 1 tấn hạt lúa là 10,8 kg N - 4,4 kg P2O5 - 3,3 kg K2O. Để sản xuất ra 1 tấn hạt, trung bình cây lúa sẽ tiêu thụ 17 kg N - 7 kg P2O5 và 20 kg K2O. Trong trường hợp rơm được trả lại đất sau khi thu hoạch,với năng suất lúa ở vụ Hè Thu là 5,0 tấn/ha thì tổng lượng N, P, K lấy đi là 54 kg N - 22 kg P2O5 - 16,5 kg K2O. Với năng suất lúa vụ Đông Xuân đạt 7 tấn/ha thì lượng NPK lấy đi là 75,6 kg N - 30,8 kg P2O5 - 23,1 kg K2O.

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam số 3 - 2019 (nhnhanh)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ