SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Tập huấn “Hướng dẫn chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan nhà nước thành phố Cần Thơ năm 2019”
Sáng ngày 20/8, Sở KH&CN thành phố Cần Thơ tổ chức lớp tập huấn “Hướng dẫn chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan nhà nước thành phố Cần Thơ năm 2019”.

Nhằm tiếp tục thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước, đồng thời triển khai công văn số 3003/BKHCN-TĐC ngày 25 tháng 9 năm 2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, Sở KH&CN thành phố Cần Thơ tổ chức lớp tập huấn “Hướng dẫn chuyển đổi HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan nhà nước thành phố Cần Thơ năm 2019”.

Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở KH&CN TP. Cần Thơ phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Lớp tập huấn có sự tham gia của Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở KH&CN TP. Cần Thơ,  Ông Đoàn Hồng Lý Quang Hoa - Giảng viên thuộc Công ty TNHH tư vấn quản lý quốc tế và hỗ trợ kỹ thuật cao cùng đại diện các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện trên địa bàn TP. Cần Thơ.

Ông Đoàn Hồng Lý Quang Hoa - Giảng viên thuộc Công ty TNHH tư vấn quản lý quốc tế và hỗ trợ kỹ thuật cao trình bày tại lớp tập huần.

Lớp tập huấn diễn ra trong hai ngày 20 và 21/8 với các nội dung chính: Giới thiệu văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ KH&CN về việc xây dựng, áp dụng  HTQLCL tại các cơ quan hành chính nhà nước; Các yêu cầu trong tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng cho cơ quan hành chính; Phương pháp cập nhật hệ thống tài liệu; Triển khai áp dụng bộ tài liệu TCVN ISO 9001:2015; Kỹ năng đánh giá nội bộ HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015.

Toàn cảnh buổi tập huấn.

Thông qua lớp tập huấn, các cơ quan hành chính nhà nước có thêm kinh nghiệm trong quá trình chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và vận dụng có hiệu quả trong việc triển khai áp dụng bộ tài liệu TCVN ISO 9001:2015.

Sở KH&CN TP Cần Thơ (lntrang)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ