SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Hà Tĩnh: Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận "Hà Tĩnh" dùng cho sản phẩm kẹo Cu Đơ
Kẹo Cu Đơ của tỉnh Hà Tĩnh từ lâu được biết đến. Tuy nhiên, việc sản xuất và kinh doanh vẫn ở quy mô nhỏ, chưa phát triển đúng tiềm năng sẵn có, quy trình sản xuất chưa đồng bộ, tiêu chuẩn sản phẩm chưa thật sự đồng nhất... Việc tạo lập nhãn hiệu chứng nhận "Cu Đơ Hà Tĩnh" cho sản phẩm kẹo Cu Đơ của tỉnh Hà Tĩnh là sự cần thiết nhằm tạo ra những bước phát triển bền vững, phát huy lợi thế của một sản phẩm vốn có tiếng từ lâu nay.

Ảnh minh họa.

Sau 18 tháng triển khai Dự án đã thực hiện đầy đủ các kết quả đưa ra như đã phê duyệt: Đăng ký thành công quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu chứng nhận "Hà Tĩnh" dành cho sản phẩm kẹo Cu Đơ của tỉnh Hà Tĩnh; xây dựng hoàn thiện hệ thống các công cụ quản lý nhãn hiệu chững nhận; sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận khi tiêu thụ trên thị trường được pháp luật bảo vệ; nâng cao giá trị kinh tế cho sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận, từng bước tạo lập và phát triển sản phẩm, ổn định đầu ra cho sản phẩm khi mang nhãn hiệu chứng nhận; hệ thống nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp của sản phẩm khi mang nhãn hiệu chứng nhận lưu thông trên thị trường có tính thống nhất đáp ứng các quy định hiện hành về nhãn hiệu hàng hóa.

Vừa qua, Hội đồng KH&CN chuyên ngành cấp tỉnh đã tổ chức họp nghiệm thu và đánh giá cao kết quả của dự, kết quả chấm điểm đạt loại khá. Tuy nhiên, Chủ nhiệm dự án phải hoàn thiện báo cáo theo ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng mới được thanh lý Hợp đồng.

Sở KH&CN Hà Tĩnh (nhnhanh)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ