SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Nghiệm thu kết quả đề án “Giải pháp gia tăng giá trị sản phẩm xuất khẩu ngành công nghiệp thành phố Cần Thơ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”
Ngày 21/8/2019, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ tổ chức Hội đồng khoa học và công nghệ nghiệm thu đề án “Giải pháp gia tăng giá trị sản phẩm xuất khẩu ngành công nghiệp thành phố Cần Thơ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”, do PGS.TS Quan Minh Nhựt làm chủ nhiệm, Viện Kinh tế Xã hội thành phố Cần Thơ là cơ quan chủ trì thực hiện.

Mục tiêu của đề án là nhằm đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp gia tăng giá trị sản phẩm xuất khẩu ngành công nghiệp thành phố Cần Thơ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Qua thời gian triển khai thực hiện đề án, Ban Chủ nhiệm đã đề ra nhiều nhóm giải pháp như: rà soát quy hoạch các ngành hàng chủ lực (lúa, gạo, thủy sản, cây ăn trái, rau quả, dệt may…),;đánh giá hiệu quả tác động của các cơ chế chính sách khuyến khích phát triển hiện có; xây dựng chiến lược kinh doanh dài hạn phù hợp với yêu cầu, tình hình thực tế của từng thị trường và khả năng của doanh nghiệp; phát triển thương hiệu và tối đa hóa giá trị gia tăng hàng nông sản xuất khẩu bằng công nghệ sơ chế, chế biến tiên tiến và hiện đại. Đồng thời, đề xuất cơ quan có thẩm quyền ban hành chính sách kích cầu đầu tư, hỗ trợ chuyên biệt đối với các ngành hàng chủ lực (cá tra, gạo, logistics và công nghiệp hỗ trợ) nhằm tập trung hiệu quả các nguồn lực vốn, công nghệ và nhân lực.

Hội đồng nghiệm thu nhất trí thông qua đề án, tuy nhiên nhóm nghiên cứu cần chỉnh sửa lại báo cáo theo góp ý của các thành viên hội đồng.

Ban Chủ nhiệm Đề án

Sở KH&CN Cần Thơ (tdkhiem)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ