SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36 (Từ ngày 02/9/2019 đến ngày 07/9/2019)
Tuần 36

Ngày

Nội dung công việc

Thứ hai

02/09/2019

- Nghỉ lễ Quốc Khánh 02.9

Thứ ba

03/09/2019

- 13g30: dự Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 25/8/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy tại Ht các ban xây dựng Đảng của Thành ủy (PGĐ An)

Thứ tư

04/09/2019

- 14g: họp kiểm tra tiến độ thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành Cty cổ phần tại P.6, VP UBND TP (PGĐ Hoài Phương)

Thứ năm

05/09/2019

- 8g: họp góp ý đề án sáp nhập hai trung tâm tại HT Sở (Mời BGĐ, trưởng, phó các phòng và đơn vị dự)

- 13g30: dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội tại HT các ban xây dựng Đảng của Thành ủy (PGĐ Hoàng Phương)

Thứ sáu

06/09/2019

- 7g30: dự lễ bế giảng tại trường chính trị (PGĐ Hoàng Phương)

Thứ bảy

07/09/2019

- 8g30: dự lễ khai giảng năm học 2019 - 2020 tại Hội trường Rùa, trường Đại học Cần Thơ (PGĐ An)

Lịch trực CQ

- Thứ 2 : VP. Sở - Thứ 3: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 4 : VP.Sở  - Thứ 5: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 6: VP. Sở

Ghi chú: Đề nghị các đơn vị cử cán bộ trực cơ quan đầy đủ, nghiêm túc đúng thời gian quy định.

(Lịch này thay cho thư mời)

văn phòng Sở
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ