SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Phân lập và khảo sát đa dạng di truyền của một số mẫu phân lập vi khuẩn Xanthomonas oryzae pv.oryzicola gây bệnh đốm sọc lúa ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam.
Nghiên cứu do nhóm tác giả gồm Nguyễn Quốc Trung, Nguyễn Thị Diên công tác tại Khoa Công nghệ Sinh học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam thực hiện.

Đốm sọc vi khuẩn là một trong những bệnh gây hại nguy hiểm và làm giảm năng suất lúa. Bệnh gây ra bởi vi khuẩn Xoc. Vi khuẩn gây bệnh vào giai đoạn làm đòng, trỗ bông dẫn tới giảm khả năng quang hợp của lá, cây dễ bị nghẹn đòng, hạt lép nhiều và năng suất giảm đáng kể. Thiệt hại năng suất do bệnh đốm sọc vi khuẩn gây ra ước tính từ 5% đến 30% (Soto-Suárez, 2010)

Ảnh minh họa: sưu tầm (Nguồn: internet)

Gần đây, tình trạng nhiễm bệnh xảy ra trên diện rộng ở Việt Nam, đặc biệt trong vụ mùa. Mục tiêu của nghiên cứu là bước đầu thu thập và đánh giá đa dạng di truyền vi khuẩn Xoc đang tồn tại ở miền Bắc Việt Nam. Mẫu lá bệnh được thu tại 5 tỉnh: Lào Cai, Thái Nguyên, Hà Nội, Thái Bình và Nam Định trong vụ mùa 2014 và được phân lập ra 23 chủng phân lập (isolate) bằng môi trường chọn lọc Wakimoto; kiểm tra bằng phương pháp multiplex PCR và lây nhiễm nhân tạo khẳng định 23 isolates đều là Xoc và thể hiện rõ độc tính gây bệnh đốm sọc. Kết quả phân tích đa dạng di truyền bằng phương pháp Repetive PCR và Inserted sequenced PCR sử dụng 3 chỉ thị ERIC2F, BOXA1RF và J3F đã xây dựng được sơ đồ hình cây về mức tương đồng di truyền. Ở mức tương đồng 0,72 các isolate được chia thành 4 nhóm phân bố đặc trưng theo địa điểm lấy mẫu. Kết quả bước đầu phân lập thành công vi khuẩn Xoc ở miền Bắc Việt Nam và việc phân tích đa dạng các nhóm Xoc cung cấp thông tin hữu ích về quần thể dịch hại định hướng cho công tác chọn tạo giống kháng bệnh và bảo vệ thực vật.

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 2019, 17(3): 237-243
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ