SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Arceo.ai bảo đảm được 37 triệu đô la tài trợ do Quỹ sáng lập
Arceo.ai bảo đảm được 37 triệu đô la tài trợ do Quỹ sáng lập và đối tác của Lightspeed dẫn đầu.

Arceo.ai là nhà cung cấp nền tảng phân tích rủi ro và bảo hiểm rủi ro không gian mạng hàng đầu, hôm nay đã tuyên bố đã bảo đảm 37 triệu đô la tài trợ để cung cấp cho các hãng bảo hiểm và nhà môi giới cách tiếp cận dựa trên dữ liệu hiệu quả để viết bảo hiểm rui ro trên không gian mạng.

Việc tài trợ được dẫn dắt bởi Quỹ sáng lập và đối tác mạo hiểm của Lightspeed với sự tham gia của đối tác mạo hiểm CRV và UL.

Được thành lập vào năm 2016, công ty cho phép các nhà cung cấp bảo hiểm mở rộng quy mô kinh doanh trên không gian mạng của họ bằng cách sử dụng dữ liệu bảo mật được quản lý chính xác, sử dụng AI để đánh giá rủi ro tăng cao và tự động hóa quy trình làm việc để đạt hiệu quả.

www.techstartups.com (tnttrang)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ