SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Thanh tra đột xuất về lĩnh vực đo lường trong kinh doanh xăng dầu
Thực hiện Quyết định số 193/QĐ-SKHCN ngày 11 tháng 9 năm 2019 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ về việc thanh tra đột xuất về lĩnh vực đo lường trong kinh doanh xăng dầu đối với Công ty TNHH MTV Anh Thơ – Cửa hàng xăng dầu Nhơn Thuận 1, địa chỉ: Tỉnh lộ 932, ấp Nhơn Thuận 1, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ

 Ảnh minh họa.

Trên cơ sở xem xét kiến nghị của phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Phong Điền, ngày 12 tháng 9 năm 2019 Đoàn thanh tra theo Quyết định số 193/QĐ-SKHCN đã làm việc trực tiếp tại Công ty TNHH MTV Anh Thơ – Cửa hàng xăng dầu Nhơn Thuận 1 (sau đây gọi tắt là Cửa hàng Nhơn Thuận 1), tại thời điểm thanh tra Cửa hàng Nhơn Thuận 1 đang sử dụng 5 cột đo xăng dầu trong mua bán với khách hàng, tất cả 5 cột đo xăng dầu đều được kiểm định định kỳ theo quy định, còn nguyên niêm chì, tem niêm phong và còn thời hạn kiểm định. Đoàn thanh tra đã sử dụng bình chuẩn hạng II loại 2 L, 5 L, 10 L để kiểm tra sai số phép đo đối với 5 cột đo xăng dầu trên, kết quả tất cả 5 cột đo xăng dầu được kiểm tra đều có sai số phép đo nằm trong giới hạn cho phép.

Kết quả thanh tra cho thấy Cửa hàng Nhơn Thuận 1 thực hiện tốt các quy định của pháp luật trong việc sử dụng phương tiện đo nhóm II  trong mua bán với khách hàng, chưa phát hiện sai phạm về đo lường như phản ánh của người dân./.

 

 

 

 

 

 

 

 

Thanh tra Sở
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ